Odhaleno místo, kde pohřbili svatého Mikuláše. Jsou tam i jeho ostatky?

21. 10. 2022 – 17:50 | Člověk | Nedd | Diskuze:

Odhaleno místo, kde pohřbili svatého Mikuláše. Jsou tam i jeho ostatky?
Ikona se svatým Mikulášem vyrobená z lněného vlákna. | zdroj: Profimedia

Archeologové oznámili, že nalezli místo, kde byl v roce 343 našeho letopočtu pohřben jeden z nejuctívanějších světců.

Přesné místo pohřbu svatého Mikuláše z Myry objevili v kostele ve městě Demre v jihoturecké Antalyi. Tamní byzantský svatostánek nese Mikulášovo jméno. Mikuláš, který proslul štědrostí k chudým, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných, na jeho místě kázal jako biskup.

Za svatého uznávají Mikuláše všechny křesťanské církve, u pravoslavných to je dokonce nejuctívanější světec. Od jeho štědrosti se odvozuje tradice rozdávání dárků. (V zemích západního světa vystupuje v komerční podobě Santy Klause.)

Když přišli muslimové…

Archeologové, kteří kostel zkoumali, před pěti lety zjistili, že je postaven na základech jiné stavby – staršího kostela, v němž svatý Mikuláš působil a ve kterém by také měla být jeho původní hrobka.

Nový kostel byl dokončen v roce 520. Tehdy se na místě rozkládalo město Myra, které se po smrti oblíbeného kazatele Mikuláše stalo poutním místem křesťanů.

profimedia-0278029685 Hlavní loď kostela svatého Mikuáše v tureckém městě Demre. | zdroj: Profimedia

Později do Antalye vtrhli muslimové a oblast se stala součástí islámského světa. Italové nechtěli, aby Mikulášovy ostatky zůstaly v rukou vyznavačů islámu, a tak je v roce 1087 odvezli do města Bari.

Dva roky poté papež Urban II. kryptu s kostmi pokládanými za Mikulášovy v Bari posvětil. Knězi přezdívanému „Mikuláš Divotvorce“ připisovala církev četné zázraky.

Dočkáme se rozuzlení?

Před několika dny Osman Eravşar, předseda oblastní turecké Rady pro ochranu kulturního dědictví, překvapivě oznámil objev místa hrobu svatého Mikuláše. Leží prý pod freskou Ježíše.

„Je to důležitý objev, který přidá na hodnotě zdejšímu kostelu,“ cituje profesora Eravşara žurnál Arkeonews.

profimedia-0717520218 Freska, pod kterou by se měla nacházet hrobka, do níž byl původně uložen biskup Mikuláš. | zdroj: Profimedia

Podle Eravşara mají turečtí archeologové za to, že na místě původního hrobu by měly být i světcovy ostatky. Předpokládají, že před téměř tisíci lety Italové odvezli do Bari tělo patřící neznámému knězi a ostatky svatého Mikuláše zůstaly ukryty pod neporušenou podlahou nového kostela.

Jejich stopy shromážděné dosavadních výkopů, včetně podobnosti církevní budovy s bazilikou Božího hrobu v Jeruzalémě a umístění fresky zobrazující Ježíše, prý naznačují, kde bylo tělo Mikuláše uloženo k odpočinku, píše magazín Live Science.

K potvrzení této hypotézy nyní archeologové provádějí vykopávky pod podlahou kostela. Potrvají ještě měsíce. Je možné, že nějaké ostatky naleznou. Není však jisté, zda budou moci prokázat, že patří Mikulášovi. Sotva to také bude možné vyvrátit.

Zdroje:
Live Science, Arkeonews

Nejnovější články