Orální sex snižuje riziko potratů. Jinak, než si myslíte

13. 5. 2019 – 18:02 | Člověk | Pavel Pešek | Diskuze:

Orální sex snižuje riziko potratů. Jinak, než si myslíte
Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Výsledky nové holandské studie naznačují, že polykání semene může snížit riziko opakovaných potratů. Mužští čtenáři ale ještě se šťastnou zprávou za partnerkami spěchat nemusí, zatím jde jen o první náznak příčinné souvislosti, kterou bude třeba lépe podložit. 

Opakované potraty jsou definovány jako minimálně tři po sobě jdoucí potraty do 20. týdne těhotenství, většinou bez známých příčin. Postihují zhruba jedno procento žen. Mezi známé příčiny opakovaných potratů patří například deformace dělohy nebo infekce.

Těhotenství je složité i z imunologického pohledu. Imunitní systém matky považuje plod za cizí objekt. Takový typ reakcí je silnější, pokud je plod mužského pohlaví, protože se více liší od matky. Placenta by měla dítě ochránit před imunitním systémem matky, ale tato ochrana nemusí být z různých důvodů vždy dokonalá. Imunologické problémy v těhotenství se dají přirovnat například k situaci, kdy tělo pacienta odmítá transplantát. Příkladem nekompatibility matky a plodu může být i stav, kdy má dítě a matka odlišný Rh faktor.

Výzkumníci z Leidenské univerzity pracovali se skupinou 97 žen, které prodělaly opakované potraty. Tyto ženy byly mladší než 36 let a o početí se pokoušely se stejným partnerem. Kontrolní skupina se skládala ze 127 žen s bezproblémovým průběhem těhotenství. Obě skupiny žen vyplňovaly komplexní otazníky.

Jedna z otázek se týkala i orálního sexu. Ukázalo se, že téměř tři čtvrtiny (72,9 %) žen ze skupiny bez potratů prováděla felaci, u žen trpících potraty přiznalo tuto techniku jen zhruba polovina (51,7 %). Je třeba upozornit, že sledovaná skupina žen je malá a vliv orálního sexu může být ve skutečnosti způsoben jinými faktory, které nebyly sledovány. Nicméně tyto výsledky naznačují, že minimálně u části žen může mít polykání semene příznivý vliv na snížení rizika potratu.

Tolerance díky častému kontaktu se sliznicí

Studie, publikovaná v Journal of Reproductive Immunology, předpokládá, že ženy si mohou vybudovat toleranci k mužským proteinům už před početím, a snížit tak riziko potratů. Přirozeným zdrojem mužských proteinů je právě sperma.

Před potraty by měl chránit i nechráněný vaginální styk. Nicméně, jak autoři uvádějí, absorpce cizích proteinů vaginální sliznicí je mnohem menší než orální sliznicí a ve střevě. Polykání semene by mělo vést k výraznější interakci mužských proteinů a imunitního systému matky.

Tento typ uvažování podporují i transplantační studie na myších. Myši, které dostávaly proteiny transplantátu perorálně, snášely transplantaci lépe a odmítaly transplantáty méně často. Tato studie také není první naznačující příznivý vliv polykání spermatu. Podobná studie již v roce 2010 ukázala souvislost orálního sexu a sníženého rizika preeklampsie.

Výsledky uvedené studie sice nedokazují příčinnou souvislost mezi polykáním semene a nižším rizikem potratu, ale nepochybně povedou k otevření nového směru výzkumu v otázce potratů. Imunologická problematika porodů se dosud zaměřovala hlavně na interakce matky a plodu, ale je vidět, že bude třeba klást větší důraz i na vliv otce a spermatu jako biologického materiálu, který může příznivě ovlivňovat interakce imunitního systému budoucí matky a plodu.

Zdroj: Meuleman T., Baden N., Haasnnoot G. W., Wagner M. M., Dekkers O. M., le Cessie S., Picavet C., van Lith J. M. M., Claas F. H. J., Bloemenkamp K. W. M. (2019). Oral sex is associated with reduced incidence of recurrent miscarriage. Journal of Reproductive Immunology 133: 1-6.

Nejnovější články