Plyn už syčí z trouby ven... a výzkum odhalil nebezpečné látky, které z něj unikají

11. 7. 2022 – 12:20 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Plyn už syčí z trouby ven... a výzkum odhalil nebezpečné látky, které z něj unikají
Plyn už syčí z hořáku ven... na zemní byl přepojen. | zdroj: Profimedia

Tam, kde končí plynovody  v domácnostech  se mohou vyskytovat toxické látky, varuje nová studie.

Zemní plyn, který Evropská unie zvolila za čistší alternativu k uhlí při přechodu k bezemisním zítřkům, není z pohledu klimatu žádná výhra. Při jeho spalování vzniká zhruba poloviční množství emisí proti uhlí. Při samotné těžbě ho ale značné množství uniká do ovzduší.

Je to v zásadě metan. V ovzduší se sice nedrží zdaleka tak dlouho jako oxid uhličitý, jenže vyvolává zhruba osmdesátkrát vyšší skleníkový efekt.

Experti nedávno studovali zemní plyn používaný v Americe. Jejich poznatky publikované na webu ACS potvrzují, že tohle fosilní palivo, které se dostává do domácností ke spotřebitelům, obsahuje nebezpečné látky.

Jsou v něm těkavé organické substance, které mohou být při větší koncentraci pro lidský organismus toxické. Jejich vdechování je obecně spojováno s rizikem rozvoje nádorových onemocnění. Tyto látky také mohou vytvářet druhotné a zdraví škodlivé sloučeniny.

Uniká nejen metan

„Je známé, že zemní plyn je hlavním zdrojem metanu, který je hnací silou klimatických změn. Většina lidí však dosud neuvažovala o tom, že naše domovy jsou místem, kde plynovod končí a že při úniku zemního plynu se v něm kromě látek znečišťujících klima mohou vyskytovat i látky škodlivé pro lidské zdraví,“ cituje magazín Phys Drewa Michanowicze, vědeckého pracovníka Školy veřejného zdraví Harvardské univerzity a vedoucího studie.

Výzkumníci z jeho týmu mezi prosincem 2019 a květnem 2021 odebrali přes 200 vzorků nespáleného zemního plynu z 69 sporáků a potrubí v oblasti Bostonu. Jejich analýza odhalila 296 sloučenin, z nichž 21 je označováno za nebezpečné látky. Byly to zejména benzen, toluen, ethylbenzen, xylen a hexan.

Vědci také změřili koncentraci pachových látek, které dodávají unikajícímu plynu jeho specifický zápach. Ukázalo se, že úniky do 20 částic metanu na milion částic nemusí mít dostatečný zápach, aby je lidé mohli odhalit.

To znamená, že lidé mohou být drobným, ale dlouhodobým únikům nespáleného plynu vystaveni, aniž by si toho byli sami vědomi.

Autoři ve studii doporučují, aby plynárenské společnosti informovaly spotřebitele o složení zemního plynu a měřily i drobné úniky. Spotřebitelům doporučuje instalovat do domácnosti detektory metanu.

Vědci ve studii zkoumali pouze přítomnost škodlivých látek, ne však dopady na lidské zdraví. Pokud by se ale v další studii zjistilo, že členové domácností využívajících plyn častěji trpí nádorovými onemocněními, bylo by to vážné varování.

----------------------------------------------

Pod čarou: Složení plynu v českých domácnostech se může lišit od plynu využívaného obyvateli aglomerace Bostonu. Není však jisté, zda v dobrém, či zlém. Bylo by ale zajímavé provést podobnou studii u domácích spotřebitelů.

Zdroje:
ACS, Phys

Nejnovější články