Budoucnost boje proti klimatickým změnám: Co je to ekologický zemní plyn?

4. 8. 2021 – 8:36 | Komerční sdělení | Inzerce

Budoucnost boje proti klimatickým změnám: Co je to ekologický zemní plyn?
zdroj: Pixabay.com

Fosilní paliva stále patří k dominantním způsobům výroby tepla a elektrické energie. Využívány jsou i v průmyslu či dopravě a zásadní měrou tak přispívají ke znečištění životního prostředí a ke klimatickým změnám. Lidstvo se snaží najít různé cesty, jak být k přírodě šetrnější. Jednou z nich je ekologický zemní plyn.

Od uhlí k zemnímu plynu
Není tomu tak dávno, co většina domácností v České republice byla vytápěna kotly na pevná fosilní paliva. Ačkoli tyto kotle byly určené především pro uhlí a dřevo, lidé v nich spalovali kdeco. I uhlí samotné však patří k neekologickým zdrojům tepla. Při jeho spalování se totiž do ovzduší uvolňuje spousta škodlivých plynů i pevných částic.

Jednou z alternativ se stal zemní plyn, který byl zaveden prakticky do každé obce včetně těch na venkově, a i díky státní podpoře většina domácností přešla na plynové vytápění. Přestože je plyn podstatně ekologičtějším zdrojem energie – spalováním se uvolňuje daleko méně nečistot a celková efektivita spalování je vyšší –, stále jde o fosilní palivo. Plyn má i mnoho dalších nevýhod. Jednou z nich je růst jeho ceny, který lidé pocítí ve svých peněženkách. Podívejte se na srovnání cen plynu a zjistěte, zda na vytápění nemůžete ušetřit změnou dodavatele.

Od zemního plynu k bioCNG
Další ze zásadních nevýhod klasického zemního plynu z pohledu Evropy je, že většina států nemá vlastní zdroj tohoto paliva. A tak zatímco například Česká republika měla dostatečné zásoby uhlí pro svou vlastní potřebu a mohla ho i vyvážet, zemní plyn musí (podobně jako většina okolních států) dovážet. To na cílové státy vytváří politický tlak, což celá řada států EU naplno pocítila ve chvíli, kdy Rusko zastavilo přívod plynu Ukrajině. Bez plynu se rázem ocitlo mnoho dalších zemí. Nemluvě o tom, že rozsáhlé plynovody rozhodně nejsou dokonalé, tisíce kilometrů dlouhá cesta vyžaduje energii pro to, aby byl plyn vůbec dopraven, nedílnou součástí jeho přepravy jsou navíc palivové úniky a ztráty. To samo o sobě není příliš ekologické.

Ekologický zemní plyn lze vyrábět z organického odpadu v bioplynové stanici. Díky tomu dochází k efektivnímu využití odpadu i k řešení související politické otázky. Plyn lze přitom vyrábět v místě spotřeby, čímž jsou minimalizovány délky rozvodných sítí a úniky plynu. Jinak má bioCNG stejné vlastnosti jako klasický zemní plyn a lze jej tedy i naprosto stejně využívat.

Se zemním plynem se v budoucnu počítá
Ačkoli někdy zaznívají hlasy, že i zemní plyn by měl být (podobně jako uhlí) zcela nahrazen novými technologiemi, zcela nepochybně bude ještě desítky let dominantně využívaným zdrojem energie. Rozvodná síť je velmi hustá a relativně nová, hodně domácností má přípojku. Ekologický zemní plyn jako palivo budoucnosti má tak velký potenciál.

Zdroje:
Inzerce

Nejnovější články