Je bezpečné pít opakovaně z plastové lahve?

1. 4. 2021 – 11:05 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Je bezpečné pít opakovaně z plastové lahve?
Používáte PET lahve opakovaně? | zdroj: Profimedia

Několik studií a odborníků posuzuje domácí "recyklaci" PET lahví. Výsledky pro vás mohou být překvapivé.

Každou minutu je na světě prodán milion jednorázových plastových lahví obsahujících vodu, sodovku, anebo třeba pivo. Velká část jich skončí na skládkách či ve spalovnách. Menší část se recykluje – a tuto recyklaci mnohdy provádíme i my sami, když jednorázovou PET lahev naplníme vodou či jiným nápojem.

Je však "domácí recyklace" u lahví určených na jedno použití bezpečná?

Podezřelý materiál

Plastové lahve pro jedno použití jsou vyrobeny z polyethylentereftalátu, materiálu známého pod zkratkou PET. Ten je schválený k potravinářským účelům, avšak jen pro jednorázové použití.

Mnoho on-line článků obviňuje PET lahve z toho, že uvolňují škodlivé chemikálie, především bisfenol, způsobující rakovinu. Ten však není součástí PET lahví a většina studií neodhalila žádné koncentrace této látky. Bisfenol u PET lahví tedy není hrozbou pro naše zdraví.

Jinou zmiňovanou látkou je antimon, který není karcinogen, jeho opakované pozření ve vyšších dávkách však může způsobit zvracení a průjem. Antimon byl v jedné ze studií odhalen v dávkách, které se časem postupně zvyšovaly. Po třech měsících dosahoval 0,226 ppb (částeček na milion). Jenže pro lidský organismus je antimon nebezpečný až od 6 ppb. Uvolňování této látky by tedy také neměl být problém.

Co teplo a sluneční paprsky?

Záleží přirozeně také na tom, jakým vnějším podmínkám je materiál vystaven. Také to zmíněná studie zjišťovala. Zaznamenala přitom, že s vyššími teplotami lze dosáhnout uvolnění antimonu na hranici 6 ppb. K tomu ale bylo potřebné lahev po 176 dní držet v teplotě 60 stupňů Celsia.

Rozhodně je užitečné plastové lahve – nejen PET, ale i jiné – chránit před slunečním svitem. Na druhou stranu, pokud lahev neskladujete na místě s extrémní teplotou, nemáte se čeho obávat.

Mikroplastů nepřibývá

Další často zmiňovaná rizika plynoucí z opakovaného používání PET lahví jsou spíše okrajové. Například mikroplasty jsou nejspíš v lahvích přítomné – avšak spíš těch v novějších než ve vícenásobně používaných.

Není nicméně známo, že by pozření mikroplastů mělo negativní vliv na lidský organismus (ačkoliv je již známo, že mikroplasty jsou hrozbou pro malé živočichy).

Mikroby se množí jako divé

Co je pro vás možná překvapivé, jsou rizika plynoucí z kontaminace nežádoucími mikroorganismy. Uvnitř lahve se může dařit mikrobům – kolonizovat můžou například záhyby vznikající opakovaným mačkáním lahve. A daří se jim zejména tehdy, když je lahev dlouhodobě používaná.

Čím vyšší kontinuální vlhkost, tím větší mají šanci se uchytit. Jedna za studií odhalila, že během 48 hodin v jediné (vodou naplněné) lahvi vzrostl počet kolonií mikroorganismů až 38tisíckrát.

Zdaleka ne všechny tyto bakterie však lidem působí problémy a obdobná situace nastává i u opětovně používaných lahví z jiných materiálů, včetně lahví skleněných.

Z toho vyplývá, že pokud opakovaně používáte libovolnou lahev, je třeba ji pravidelně čistit.

Co si z toho vzít?

Máme tedy PET lahve používat opakovaně – bez průmyslové recyklace? Závěr si ze zmíněných studií udělejte sami.

K tomu si ještě můžete přečíst názory osmi „na slovo vzatých“ expertů na webu Metafact.

Zdroje:
Metafact

Nejnovější články