Je to tvář boha? Nový nález vyvolává spory

7. 8. 2020 – 13:17 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Je to tvář boha? Nový nález vyvolává spory
Hliněná soška, která vyvolala spor, zda zobrazuje Jehovu. | zdroj: Profimedia

Byla by to archeologická senzace, pokud by se potvrdil výklad, podle kterého hliněná figurka objevená v Izraeli zobrazuje boha.

Je to pozoruhodná soška. Byla vytvořena z hlíny, pochází z desátého století před Kristem a na výšku měří pět centimetrů. Zobrazuje hlavu, jejíž vrchol má plochý tvar. Okolo vrcholu jsou otvory, což naznačuje, že na hlavě spočívala nějaká pokrývka.

Josef Garfinkel, jeden z archeologů, kteří artefakt v lokalitě Churvat Keijafa ve středním Izraeli objevili, předpokládá, že je prastarým znázorněním židovského boha Jehovy (יהוה‎‎, přepisováno jako JHVH, v českých překladech bible jako Hospodin).

Sousoší s modlou

Garfinkelův výklad byl zveřejněn v žurnálu Biblical Archaeology Review. "Ano, myslím, že lidé ve starověku věřili, že tato figurka představuje tvář Jehovy," potvrdil Garfinkel deníku Jerusalem Post.

Garfinkel, ředitel Archeologického institutu Hebrejské univerzity, je přesvědčen, že hliněná figurka byla součástí většího sousoší a Jehova seděl na koni.

Jehova byl bohem Izraelitů již ve starověku, později ho však jedno z desatera starozákonních přikázání zakázalo zobrazovat. Lze tedy tušit, že postava Jehovy byla před tímto biblickým zákonem zobrazována, ale většina výjevů se později zlikvidovala nebo byla zapomenuta.

Figurka je datována do období, v němž vznikal Starý zákon. Z geografického umístění naleziště se dá soudit, že jeho obyvatelé byli Izraelité.

Garfinkel upozornil, že zobrazovat náboženské ikony je v lidských kulturách tradicí. Lze si tedy představit scénář, při němž Izraelité vytvoří mnoho sošek boha a z nich většinu po pozdějším zákazu zničí. Až na několik, které o staletí a tisíciletí později nepřipomínají žádné novější artefakty.

zdroj: YouTube

A právě to je případ nalezené figurky, která se nepodobá žádným soškám z pozdější éry.

Jehova na koni?

Ne všichni však s Garfinkelovými závěry souhlasí. Archeologové Oded Lipšic a Šua Kisilevic z Telavivské univerzity, kteří se také účastnili vykopávek, publikovali dopis, v němž se od tak jednoznačného výkladu distancují.

"Nemůžeme vyloučit, že hlava znázorňuje božstva, avšak její součástí nejsou žádné nápisy ani symboly – například rohy či srpky, které v dané epoše souvisely s výjevy božstev na Blízkém východě… Božstva byla navíc často vykreslována jako zvěř, nepotřebovala k přepravě koně," napsali a upozornili, že není vůbec jisté, zda Izraelité před třemi tisíci lety uctívali Jehovu.

Informace o nálezu a jeho výklad byly zveřejněny v žurnálu Biblical Archaeology Review.

Nejnovější články