Kanadští vědci úmyslně vytvořili ropnou skvrnu, aby nás před jinými chránili

15. 7. 2018 – 18:14 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Kanadští vědci úmyslně vytvořili ropnou skvrnu, aby nás před jinými chránili
Živice v kanadském jezeře | zdroj: Lesley Evans Ogden

Většina úniků ropných produktů do vody je jak neplánovaná, tak rovněž zničující pro ekosystém. Stačí vzpomenout na fatální únik ropy do Mexického zálivu z plošiny Deepwater Horizon v roce 2010. Nejnovější pokus proto zní jako paradox – kanadští vědci totiž v Ontariu cíleně znečišťují místní jezero s cílem lépe porozumět tomu, jak se ropné skvrny šíří panenskými vodami.  

Neznamená to samozřejmě, že byl ontarijský pokus realizován zcela nahodile – v první řadě platí, že pečlivě vybrané, nejmenované jezero pod správnou International Institute for Sustainable Development Experimental Lakes Area (IISD-ELA) mělo spíše charakter většího rybníku. V řadě druhé vědci zvolili namísto surové ropy jinou látku - živici.

Živice alias bitumen je v Kanadě těžena v dehtových píscích, nejslavnější formou této kapaliny je asfalt. Ačkoliv je živice pro organismy stále škodlivá - má například rakovinotvorné účinky, dříve se používala i pro impregnaci lodí a podzemních částí budov. Kanada zkoumá rizika úniku živice do vod ve snaze lépe pochopit problémy, které by mohly souviset s úniky z připravovaného ropovodu.

Debata o ropovodu

Panují obavy, že těžší komponenty živice by na rozdíl od ropy mohly častěji klesat na dno jezer a řek, čímž by likvidaci úniků zkomplikovaly a prodražily. Vláda Britské Kolumbie například sdělila, že do jasnějších závěrů studia úniků živice neschválí rozšíření ropovodu Kinder Morgan Trans Mountain. Úspěch experimentů v Ontariu má tak mnohem dalekosáhlejší důsledky, než se může na první pohled zdát. 

Podobné experimenty byly doposud prováděny především v laboratorních podmínkách, loni pak pilotní studie živicí kontaminovala několik menších vodních nádrží. Trojrozměrné šíření živice a klesání látky ke dnu lze však v uzavřeném prostředí simulovat jenom do omezené míry.

953989-pilotni-pokus-iisd-z-lonskeho-roku-1600x900 Pilotní pokus IISD z loňského roku | zdroj: IISD Experimental Lake Area

S využitím levné pracovní síly ve formě univerzitních studentů proto University of Manitoba zahájila svůj pokus monitorující kontrolovanou kontaminaci specifického jezera. Během týdnů před počátkem pokusu studenti sbírali pro analýzu nejprve vzorky horniny a exkrementů zdejších ryb.

A pak přišlo samotné rozšíření skvrny.

Výsledky během roku

Tato fáze pokusu se jmenuje Boreal a probíhat bude do nástupu zimy, než jezero zamrzne. Ačkoliv bude živice na hladině ohrazena ponornými stěnami, předpokládá se, že se většina látky po smíchání s vodou se rozšíří i mimo hladinu. Užitečné bude již sledování, jak dlouho tento proces trvá - může totiž napovědět hodně o tom, kolik budou mít v případě neřízeného úniku budoucí týmy času na ohrazení a odčerpání kontaminované vody, než klesne živice ke dnu.

To, jakým způsobem následně ovlivní v půlročním až ročním horizontu množství ropných produktů v jezeře, potažmo jak ovlivní i místní ekosystém, pak bude hlavním zájmem práce. Krom toho bude studie rovněž sledovat, kolik živice se dlouhodobě vypaří a kolik naopak skončí v půdních sedimentech.

Prozatím je tedy pokus stále v průběhu, již nyní lze ale předpokládat, že vliv na přírodu nebude příliš pozitivní. Právě pro porovnání situace před a po řízeném úniku schraňovaly týmy vzorky půdy, živočichů i jejich exkrementů. Analyzovány nebudou jenom stavy zvěře, ale například i dlouhodobý vliv živice na půdní mikroorganismy.

Ačkoliv tak pokus může být vnímaný poněkud kontroverzně, jeho přínos pro zvládání potenciálních úniků v budoucnosti bude obrovský. Konec konců, příliš negativní výsledky by mohly ovlivnit i konstrukci kanadských ropovodů.

Pro IISD-ELA nejde navíc o první experiment podobného druhu. Ačkoliv ropné produkty takto řízeně uvolňovány ještě nebyly, některá jezera byla s podobným dohledem v minulosti kontaminována fosforem, rtutí nebo dokonce syntetickým estrogenem z ženské antikoncepce. Již loni také omezený pilotní program (viz foto výše) otestoval klesání živice v uzavřených nádržích.

Vzhledem k obrovské rozloze Kanady a skutečnosti, že její populace odpovídá jenom něco málo přes třem Českým republikám, mohou podobné experimenty probíhat s poměrně malým vlivem na celkový ekosystém státu.

Informace o projektu přinesl BBC.

Zdroje:

Nejnovější články