Mapa, která měla dokazovat vylodění Vikingů v Americe, je padělek

8. 10. 2021 – 21:50 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Mapa, která měla dokazovat vylodění Vikingů v Americe, je padělek
Falzifikát mapy Vinlandu. | zdroj: Profimedia

Mapa Vinlandu byla dlouho pokládána za důkaz, že vikingové dopluli do Ameriky dávno před Kryštofem Kolumbem. Teď však vyšlo najevo, že je dílem podvodníka.

Nové technologie prokázaly, že mapa Vinlandu, země na území Ameriky v oblasti dnešního Newfoundlandu, kterou podle pověstí roku 1001 objevil vikinský mořeplavec Leif Eriksson, je podvrh. Zhotovil ji neznámý falzifikátor ve dvacátých letech minulého století.

Mapa nakreslená na zažloutlém pergamenu zobrazuje jak vlastní Vinland, tak některé další části planety. Jsou na ní vykresleny rovněž břehy jižního Grónska, Evropy, Afriky, anebo Asie. Je to vlastně mapa světa, který poznali Vikingové do patnáctého století.

Po desítkách let dohadů a zkoumání mapy experti pomocí analýzy chemického složení rentgenovou fluorescenční spektroskopií (XFR) a skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) dospěli k jednoznačnému závěru: Mapa je podvrh.

Falzifikátora prozradil inkoust

Výzkumníci, kteří nahlédli do složení inkoustu bez jeho poškození, popisují své poznatky na webu Yaleovy univerzity, která má mapu ve sbírkách.

Zjistili, že inkoust, kterým je nakreslena mapa i napsány poznámky, jak na mapě, tak v knize, do níž byla mapa vložena – encyklopedie Speculum historiale z 15. století – obsahuje značné množství titanu a menší podíl barya. To je typické pro inkousty z dvacátých let minulého století, ne pro duběnkové inkousty ze středověku, které obsahovaly především síran železitý.

To ale není jediný výsledek analýzy. Celá mapa je také poseta částicemi oxidu titaničitého, které rovněž pocházejí z dvacátých let minulého století. Je přitom zjevné, že to nemůže být znečištění staré mapy v moderní éře.

Při srovnání jiných rukopisů z historické éry, ze které měla pocházet mapa Vinlandu, bylo odhaleno daleko menší množství titanu, a naopak v nich bylo objeveno mnohem víc stop železa.

„Mapa je falzifikát. Nelze o tom rozumně pochybovat. Nová analýza konečně řeší otázku její pravosti,“ řekl k výsledkům výzkumu kurátor Yaleovy univerzity Raymond Clemens. „Texty (v knize, které na mapu upozorňují, i na vlastní mapě) jsou pokusem přesvědčit veřejnost, že mapa vznikla ve stejné době jako Speculum Historiale. Nám ale posloužily k tomu, abychom prokázali, že mapa je podvrh,“ vysvětlil Clemens.

Vikingové však do Ameriky dopluli

Mapa se poprvé objevila na veřejnosti v roce 1957 jako výňatek ze středověké knihy později identifikované jako Speculum Historiale.  Ale už tehdy panovaly o mapě pochyby. Nikdo nebyl schopen zjistit, kdo knihu a mapu dal do oběhu.

Datování radiouhlíkovou metodou zjistila, že pergamen, na kterém je mapa nakreslena, pochází z let 1400-1460. A tak až citlivé metody analýzy chemického složení inkoustu potvrdily, že obrázek je falzifikát.

Yale_05671_Vinland Chemický rozbor inkoustu na mapě. | zdroj: kredit-Yale University

Dobrou zprávou pro hrdé potomky vikingů je aspoň to, že na mapě Vinlandu už objev Ameriky vikinskými mořeplavci nestojí. Fakt, že dosáhli Nového světa, naznačují jiné doklady než mapy – především objevy zbytků vikinského sídla na Newfoundlandu, v oblasti L'Anse aux Meadows.

... jen upadli v zapomnění

Dnes už je zřejmé, že Kryštof Kolumbus nebyl první Evropan, který objevil Ameriku. Otevřel však cestu k její kolonizaci, která položila základy Západního světa, jak ho dnes známe.

Kolumbus žil do smrti v přesvědčení, že objevil západní cestu do Indie. Netušil, že doplul k novému kontinentu. Nevěděli to ke své smůle ani vikingové. Jejich výpravy, na rozdíl od těch Kolumbových, navíc neprávem a nadlouho upadly v zapomnění.

1199717-base_16x9 Vikingové vedení Leifem Erikssonem se vyloďují na pobřeží Newfoundlandu. | zdroj: Profimedia

Zdroje:
Yale News

Nejnovější články