Články s tagem: víra a náboženství

Člověk

Nalezeno místo, kde se rozhodlo o stětí světce, který křtil Ježíše

Archeologové jsou přesvědčeni, že nalezli místo, odkud vydal římský panovník Herodes Antipas příkaz setnout hlavu Janu Křtiteli – světci, který podle bible předpověděl příchod Vykupitele (Ježíše) a také ho pokřtil.
Člověk

Věřící spí hůř než ateisté a víc se bojí smrti. Může za to jejich víra?

Náboženská víra nemusí nutně vést ke klidu a útěše.  Upozorňují na to dvě studie z posledních let.
Člověk

Věřící lidé míň umírají ze zoufalství

Ne nadarmo bývá víra pokládána za nejstarší antidepresivum. Studie z Harvardu zjistila, že kostel může sloužit jako prevence před smrtí ze zoufalství.
Člověk

Boj církve proti incestu pomohl Západu ke svobodě

Na vývoj kultur měl vliv přístup církví ke sňatkům mezi příbuznými, tvrdí nová studie evolučních biologů.
Člověk

Strach z ďábla chránil před chorobami

S pověrčivostí se častěji setkáme v místech, kde se vyskytují epidemie. Podle vědců mohla sloužit jako prevence infekcí.
Člověk

Uctívali neandrtálci orly? Seznamte se s kultem Slunečního ptáka

Dlouhá léta od svého objevení v polovině devatenáctého století byli neandrtálci považováni za primitivy, nebo dokonce pojítko mezi člověkem a zvířetem. Třebaže tento pohled prošel v posledních desetiletích výraznou změnou, řada badatelů se stále zdráhá přiřknout neandrtálcům existenci vyspělé kultury. Podle posledních objevů však kulturou nejen oplývali, ale dokonce jejími prvky mohli obohatit naše předky. Četné pozůstatky orla skalního v sídlištích neandrtálců značí, že pro ně tito ptáci museli mít kultovní význam. Kult orla skalního se tak mohl rozvíjet celá tisíciletí předtím, než jej převzali moderní lidé.
Člověk

Nejšťastnější jsou lidé, kteří věří, že vše na světě je 'propojeno'

Ať už je váš názor na náboženství jakýkoliv, nelze popřít, že víra v nějaký druh nadpozemské entity doprovázela lidstvo po většinu jeho existence. Tváří v tvář statistické převaze náboženství vůči ateismu je třeba si připustit, že víra může plnit nějakou pozitivní evoluční roli v lidské psychologii. Jak ale vyjádřit to, co je na náboženství z hlediska psychologie to prospěšné? Nová studie došla k tomu, že to může být pocit "jednoty".
Člověk

Komplexní společnosti se vyvinuly ještě před mravokárnými náboženstvími

Hledání kořenů náboženství je i v dnešním světě ošidným tématem. Většina světové populace vyznává nějaký druh náboženské víry a přísně racionální vědecký pohled na počátky moderních náboženství je pramálo slučitelným s většinou z religiózních světonázorů. Část zastánců náboženských dogmat má ostatně za to, že lidé potřebují víru v boha – bez vyššího řádu, který dosáhne mimo dohled světské moci, by se totiž dle nich společnosti rozpadly. Nová studie pod vedením Patricka E. Savage jim v tom však díky stopování vývoje lidských populací oponuje – alespoň do jisté míry.