Objevena říše, která porazila bájného krále Midáse

12. 3. 2020 – 19:45 | Člověk | Radek Chlup | Diskuze:

Objevena říše, která porazila bájného krále Midáse
Král Midás s bohem Apollónem, který ho pokládal za hlupáka a podle báje mu nechal narůst oslí uši | zdroj: Profimedia

Čeho se dotkl, proměnilo se ve zlato, píše se v řecké mytologii o králi Midásovi. Nový pozoruhodný objev však může poskytnou realističtější pohled na bájného panovníka.

Příběh o tom, jak neznámý rolník objevil ztracené království, se stal ve středním Turecku. Tento muž při práci v oblasti Türkmen-Karahöyük narazil na kámen popsaný podivnými znaky.

Balvan, který vyčníval ze zpola vyschlého zavlažovacího kanálu, upoutal jeho pozornost, a tak k němu přivolal archeology z orientálního institutu Chicagské univerzity, kteří v oblasti pracovali na vykopávkách. Ti zjistili, že nápisy jsou psány v luvianském jazyce, který byl v oblasti rozšířen v době bronzové a železné. 

010-ancient-anatolia-kingdom-2 Kámen, který nalezl turecký farmář v zavlažovacím kanálu a který popisuje pád dávného království Frýgie | zdroj: University of Chicago

Luvianský jazyk patří do jedné z nejstarších větví indoevropských jazyků. Je pozoruhodný zejména tím, že se čte střídavě zprava doleva a zleva doprava.

"Na první pohled nám bylo jasné, že nápis pochází ze starověku," řekl archeolog James Osborne. "Tak jsme se ponořili po pás do vody a kámen vytáhli."

Snímek obrazovky (162) mapa království Místo objevu kamene s cenným zápisem v oblasti Türkmen-Karahöyük | zdroj: Google Maps

Při analýze nápisu vyšlo najevo, že obsahuje popis pádu Frýgie – království, které vzniklo před třemi tisíci lety v západní části Anatolské vysočiny na území současného Turecka. Text pojednává o vítězství krále Hartapa nad Frýgií a o zajetí poraženého krále Midáse.

Král Hartapu je historikům známý. Dosud ale nevěděli, komu vládl.

Nedávno archeologové v oblasti odhalili ruiny města, které zabíralo oblast o 300 hektarech. Patrně patřilo mezi největší starověká města Turecka z doby bronzové a železné.

Město datovali do let 1400 až 600 před naším letopočtem. Historici připouští, že to mohlo být sídlo Hartapovy říše. Není však jasné, jak se jmenovala.

Království Frýgii vládlo několik panovníků jménem Midás. Z analýzy hieroglyfů na kameni vyplynulo, že pocházejí z osmého století před naším letopočtem. Z toho se dá usuzovat, že záznam vskutku pojednává o bájném Midásovi, posedlém touhou po zlatě.

Díky novému objevu každopádně víme, že ve středním Turecku existovalo království s městem, které je spojeno s králem Hartapem. A také to, že Midás skončil v zajetí.

Celé výzkumy jsou nicméně teprve na začátku.

zdroj: YouTube

Zdroje:
Science Alert, University of Chicago/Phys.org

Nejnovější články