Proč psi naklánějí hlavu, když nám naslouchají

4. 2. 2023 – 18:00 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Proč psi naklánějí hlavu, když nám naslouchají
Přemýšlející border kolie. | zdroj: Profimedia

Psi s námi žijí už desítky tisíc let, platí za naše nejlepší přátele. Přesto v jejich chování leccos nechápeme.

Jednou z věcí, která vám u psů patrně uniká, je, proč váš domácí přítel občas nakloní hlavu, když se na vás dívá a naslouchá vám.

Vědci se tím zbývali už několikrát. Nejpodrobněji tento projev zkoumali patrně výzkumníci z maďarské univerzity Loránda Eötvösese. Ve své studii publikované v magazínu Animal Cognition dospěli k závěru, že náklon hlavy je projev psí inteligence, signalizuje pozornost, soustředění a přemýšlení zvířete.

Jejich poznatek připomíná titulní postavu filmu Velký šéf, která ve chvílích přemítání neudržela hlavu zpříma.

Sedm inteligentních

Výzkumníci pod vedením Andrea Sommesea původně zkoumali úplně jinou věc než naklánění hlavy. Zabývali se inteligencí psů.

Na začátku studie testovali čtyři desítky psů různých plemen. V první fázi z nich výzkumníci vybrali ty nejchápavější. Učili psy, aby si zapamatovali jména určitých hraček, a poté je žádali, aby je donesli.

V tomto testu si vedlo nejlépe sedm border kolií, které postoupily do dalších fází experimentu.

Při druhém testu výzkumný tým pověřil majitele border kolií, aby se snažili své psy naučit názvy 13 hraček. Dostali na to tři měsíce. Ve třetím experimentu pak měli psi za úkol zapamatovat si během jednoho týdne až 12 názvů hraček.

Všechny testy odhalily, že nadaní psi – a border kolie patří mezi intelektuální elitu psů – jsou s to pamatovat si mnoho různých předmětů. Výzkumníci zmiňují psa jménem Whisky, který si dokázal vybavit názvy hraček v 54 z 59 případů. Jeho úspěšnost tedy dosáhla 91,5 procenta. Výsledky ostatních psů se pohybovaly v rozmezí od 57 do 75 procent.

Výzkumníci si ale během testu povšimli pozoruhodné věci – sedm nadaných border kolií mělo společný rys chování: než aportovaly hračku, nakláněly hlavu.

Vědci se snažili najít v odborné literatuře jasné vysvětlení takového chování. Zjistili, že neexistuje. Zaznamenali pouze hypotézy - například, že psi naklánějí hlavu proto, aby lépe slyšeli, aby lépe viděli přes čumák, anebo, že postřehli, jak se to lidem líbí.

Sommese se svým týmem proto začal hledat pravé důvody.

„Ten vzorec se opakoval příliš často na to, aby to byla náhoda,“ citoval vědce portál Phys.

Vědecký tým zjistil, že nadaní psi nakláněli hlavu ve 43 procentech povelů, ostatní jen ve 2 procentech.

Praváci a leváci

Psi podle výzkumníků patrně naklánějí hlavu, protože jejich mozek zpracovává to, co právě slyšeli – přirovnávají název hračky k obrazu uchovanému ve své paměti.

Skutečnost, že nadaní psi, kteří dokázali přiřazovat význam jednotlivých slov, nakláněli pravidelně a opakovaně hlavy, svědčí o tom, že tyto pohyby nejsou jen známkou obeznámenosti s určitými zvuky. Výzkumníci předpokládají, že souvisí s mentálním zpracováním informace, je to příznak vysokého soustředění, kterého jsou schopni zejména nadanější psi.

Vědci také zjistili, že tito nadaní psi naklánějí hlavu buď na jednu, nebo na druhou stranu – podobně jako lidé preferují používání levé, nebo pravé ruky.

Jejich výzkum nicméně naklánění hlavy psů beze zbytku nevysvětluje. Sami vědci ho označují za předběžný. K objasnění tohoto rysu psího chování budou potřebné další studie.

Zdroje:
Phys, Animal Cognition

Nejnovější články