Superpočítač určil ‚superpřesnou‘ hodnotu čísla pí. Pomůže to s analýzou koronavirů?

17. 8. 2021 – 13:11 | Technologie | Pavel Jégl | Diskuze:

Superpočítač určil ‚superpřesnou‘ hodnotu čísla pí. Pomůže to s analýzou koronavirů?
zdroj: Profimedia

Označujeme ho π (pí) a je to fascinující číslo. Znali ho už starověcí Babyloňané a Egypťané. Popisovali ho jako „větší než tři“.

Matematickou konstantu, která udává poměr obvodu kruhu k jeho průměru (anebo poměr obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru), si ze školy pamatujeme jako číslo 3,14 pod názvem Ludolfovo číslo.

Teď ho matematici z Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Graubundenu pomocí superpočítače určili s dosud nejvyšší přesností – na nezapamatovatelných 62,8 bilionu desetinných míst. Dosud jsme znali π „pouze“ na 50 bilionů desetinných míst.

Superpočítač se při výpočtu „zapotil“. Zabral mu 108 dnů a devět hodin. Podle univerzitního Centra pro analýzu dat, vizualizaci a simulaci však bylo jeho úsilí „téměř dvakrát rychlejší než rekord, který Google pomocí svého cloudu vytvořil v roce 2019, a 3,5krát rychlejší než předchozí rekord z roku 2020“.

A jaké to bylo, kdy se π určovalo před prvními kalkulačkami nebo počítači? Holandský matematik německého původu Ludolph van Ceulen mu zasvětil podstatnou část života. K výpočtu použil pravidelný mnohoúhelník a zvládl to na obdivuhodných 35 desetinných míst. Když v roce 1610 zemřel, bylo mu jako pocta jeho práci vytesáno na náhrobek a konstantě se dodnes říká Ludolfovo číslo.

Nasnadě je ale otázka, k čemu je π vypočtené na biliony desetinných míst dobré?

Švýcarský tým na univerzitním webu píše, že zkušenosti, které získal při výpočtu čísla, se mohou uplatnit v dalších oblastech, třeba při simulaci dynamiky tekutin, analýze textů, anebo také při analýze RNA koronavirů, které jsou mimořádně úspěšné v adaptaci na nové hostitele.

Zdroje:
FHGR

Nejnovější články