Těhotné Francouzky podceňují riziko a neodpírají si alkohol

MAGAZÍN - Člověk autor: šar

Rizika konzumace alkoholu v těhotenství ignorují dvě ze tří Francouzek. Příliš mnoho z nich podceňuje nebezpečí mírné či výjimečné konzumace alkoholu pro zdraví dětí, které mají přijít na svět. Přesto se podle agentury Veřejné zdraví Francie již rozšířilo povědomí o těchto rizicích, píše francouzský deník Le Figaro.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek,zdroj: ThinkStock

"Více než třetina Francouzů dnes soudí, že je dítě ohroženo již první vypitou sklenkou, zatímco v roce 2015 to byla necelá čtvrtina," konstatuje profesor François Bourdillon, generální ředitel Veřejného zdraví.

Podle výzkumu provedeného letos v květnu u více než tisícovky osob starších patnácti let uvedla téměř polovina dotázaných (44 procent), že popíjení alkoholu není pro dítě bez rizika, zatímco v roce 2015 to bylo jen 25 procent. Pokud jde o to, který druh alkoholu je více nebezpečný, odpovědělo 64 procent, že sklenka piva nebo vína je stejně riziková jako sklenka tvrdého alkoholu. V roce 2015 to bylo 53 procent.

Na ústupu jsou rovněž některé falešné představy o popíjení v době těhotenství, jako je ta, že malá sklenka vína čas od času neuškodí. Lidé také lépe znají ničivé účinky alkoholu na zdraví dítěte, jako je opožděný vývoj, fyzické anomálie nebo poruchy paměti.

Ve světě pije alkohol v době těhotenství téměř deset procent žen a oběťmi konzumace alkoholu matkami je ročně 119 tisíc dětí. Tyto děti se rodí s fetálním alkoholovým syndromem, odhadují vědci v první rozsáhlé studii na toto téma zveřejněné v časopise The Lancet Global Health.

Autoři z Centra pro duševní zdraví a závislosti v Torontu vycházeli ve své analýze ze studií z let 1984 až 2015. Dospěli k závěru, že téměř deset procent žen ve světě v době těhotenství pije alkohol a každá sedmašedesátá žena přivede na svět dítě s fetálním alkoholovým syndromem. Evropa drží smutný rekord: čtvrtina těhotných žen v těhotenství pije. V čele je pět zemí: Rusko, Británie, Dánsko, Bělorusko a Irsko. Častost výskytu fetálního alkoholového syndromu je zde 2,6krát větší než je průměr. Ve Francii podle šetření Inserm (Národní ústav zdraví a vědeckého výzkumu) z roku 2010 pilo alkohol během těhotenství 20 procent žen. Analýza socioložky Stéphanie Toutainové z univerzity Paris-Descartes ukázala, že dostatečně nechápou rizika, která z toho vyplývají.

Alkohol, který žena v těhotenství vypije, prochází placentou a plod má stejnou přítomnost alkoholu v krvi jako matka. Plod však není schopen alkohol odbourávat, a to na něm může zanechat nenapravitelné škody, zvláště na jeho mozku. Alkohol je rizikovým faktorem, který vede k úmrtí při porodu, spontánnímu potratu, předčasnému porodu, ke zpomalení růstu a k nízké porodní váze, uvádějí vědci. K tomu patří fetální alkoholový syndrom popsaný v roce 1973, který je charakterizován fyzickými handicapy, narušenou kognitivní schopností a poruchami chování: 43 procent postižených dětí má malformace a anomálie na chromozomech a 18 procent trpí duševními poruchami a poruchami chování.

Dosud není známo, proč jsou některé plody zasaženy více než jiné. Vliv na to má nepochybně množství zkonzumovaného alkoholu a také to, že některá období těhotenství jsou zvláště riziková.

"Nejjistější je po celou dobu těhotenství abstinovat," říká hlavní autorka studie Svetlana Popovová. "Je naléhavě nezbytné vytvořit účinnější preventivní strategie proti konzumaci alkoholu po dobu těhotenství a kontrovat fetální alkoholový syndrom," uzavírají vědci.

Tagy: Francie alkohol zahraničí alkoholismus zdraví a životní styl děti a rodina děti a rodiče

Zdroje: ČTK,AFP