Vědci nalezli v mozku vypínač bolesti. Naučíme se ho ovládat?

26. 5. 2020 – 17:33 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Vědci nalezli v mozku vypínač bolesti. Naučíme se ho ovládat?
Ilustrace ženy trpící silnou bolestí hlavy | zdroj: Profimedia

Experti identifikovali malou oblast mozku, která účinně potlačuje pocit bolesti. Objev může vést k vývoji nové generace léků.

Objev, který by mohl pomoci vyvinout nové postupy tlumící bolest, oznámili výzkumníci americké Dukeovy univerzity. Podařilo se jim odhalit malou část mozku potkanů, která je odpovědná za vnímání pocitu bolesti. Je jí amygdala – párová mozková struktura obratlovců, tedy i člověka, umístěná ve střední části spánkového laloku

"Věřili jsme, že existuje nějaké centrální místo pro úlevu od bolesti, bylo ale otázkou, kde se nachází," sdělila k výzkumu její spoluautorka, neurobioložka Fan Wangová. 

Cesta do nitra trpitelova mozku

Již starší studie (také z laboratoře Wangové) se zabývaly amygdalou. Zaměřovaly se ale spíš na to, které oblasti mozku jsou v reakci na bolest či anestezii utlumeny. Novou linií je snaha opačného rázu – sledovat, které části mozku na bolest reagují vyšší aktivitou.

zdroj: YouTube

Už v práci Wangové z roku 2019 se ukázalo, že specifické CeAga neurony jsou anestezií spíš aktivovány než potlačovány. Na to navazuje i nynější práce, která naznačuje nejen to, že právě amygdala může být v mozku centrem bolesti, ale také to, že centrum pracuje opačně, než bychom selským rozumem čekali.

Šance pro nové léky

Výzkumníci působili laboratorním potkanům mírnou bolest a sledovali činnost neuronů v amygdale. Zjistili tak, že amygdala patrně vjem z bolesti jen vypíná, namísto toho, aby jej aktivovala.

Patří se nicméně upozornit, že vědci tentokrát sledovali pouze reakci u hlodavců a nezabývali se ani tím, jak amygdalu (či příbuzná centra) využít pro vývoj nové generace léků tlumících bolest. Přesto je jejich zjištění mimořádně zajímavé.

profimedia-0520242847 Neuronové buňky v centrální amygdale potkaního mozku. Červené, purpurové a žluté buňky (ne však zelené nebo modré) jsou součástí kolekce neuronů CeAga, které silně potlačují (vypínají) bolest | zdroj: Profimedia

Čím lépe bolest teoreticky poznáme a pochopíme její nejzákladnější mechanismy, tím více se další navazující studie můžou zaměřit na metody, jak bolest účinněji tlumit.

Dosavadní analgetika mají řadu negativních projevů, jejichž důsledkem je i chronická opioidová krize amerického zdravotnictví. Nadměrné předepisování návykových léků proti bolesti způsobilo více škody než užitku. Proto výzkumníci hledají alternativní způsoby, jak tlumit bolesti.

Nový výzkum dává tušit, že se jim to může podařit.

Studie byla zveřejněna v žurnále Nature.

Nejnovější články