Změňte definici 'ohroženého druhu', požadují vědci. Ta současná škodí velkým zvířatům

9. 6. 2019 – 12:44 | Příroda | Radek Chlup | Diskuze:

Změňte definici 'ohroženého druhu', požadují vědci. Ta současná škodí velkým zvířatům
Slon asijský | zdroj: Profimedia

Nálepka "ohrožený druh" sice pomohla zastavit vymírání mnoha druhů živočichů, podle nové studie však ochranná opatření založená na počtu populace nemusí zachránit velké živočichy pomalého chovu, jako jsou například asijští sloni, před úpadkem. V případě těchto zvířat se musíme zaměřit na jejich demograficky bezpečný prostor.

Autor studie Dr. Shermin de Silva tvrdí, že kritické prahové hodnoty v takzvaných životních sazbách – jako je úmrtnost a míra plodnosti u mužů a žen různého věku – mohou signalizovat blížící se zhroucení populace dlouho předtím, než čísla klesnou pod kritickou hranici, ze které již není návratu. Přesně tohle platí i pro zvířata.

Problémem jsou velcí živočichové, takzvaná megafauna, s pomalým chovem. Shermin de Silva navrhuje, aby byl změněn způsob ochrany megafauny, jako je ohrožený asijský slon. Správným postupem podle něj je zaměřit se na demograficky bezpečný prostor živočichů – tedy na kombinaci klíčových životních sazeb, které mohou podporovat populační růst.

Ve studii publikované v časopise Frontiers in Ecology and Evolution stojí, že kombinace klíčových životních hodnot, které řídí růst populace, je mnohem lepším ukazatelem životaschopnosti druhů než krátkodobé trendy ve velikosti a růstu dané populace.

Potvrzuje to i genomická studie posledních mamutů na ostrově Wrangel, ležícím mezi Ruskem a Aljaškou. Tito mamuti dokázali přežít tisíce let po poklesu populace za kritickou hranici s přibližně 300 jedinci. Časem došlo k nahromadění četných genetických mutací, které nejspíše zapříčinily definitivní konec populace. 

Bezpečí pro asijské slony je zásadní

Způsob ochrany na základě demograficky bezpečného prostoru byl aplikován na asijské slony, kteří jsou v rámci červeného seznamu IUCN vedeni jako ohrožený druh, neboť jejich populace klesla za méně než jedno století o padesát procent – populace čítá pouze 50 tisíc slonů.

Divocí asijští sloni mají velmi nízkou porodnost. Zhruba každých šest a více let se samici narodí jedno mládě. K udržení kladného populačního růstu s ohledem na vyšší úmrtnost starších slonů je téměř nezbytné udržovat každé mládě v bezpečí.

Asijští sloni jsou ohroženi také proto, že jejich populace čítá málo samic. Je tedy velmi důležité uchránit také samice. Zásadní hrozbou v případě asijských slonů je ztráta jejich přirozených a bezpečných stanovišť.

Velká zvířata potřebují proaktivní managment

Ztráta přirozených přírodních stanovišť může zapříčinit zánik druhů, neboť je tak snižována míra porodnosti a zvyšována úmrtnost dlouhověkých zvířat s přirozeně nižší mírou množení se. Mezi dlouhověká zvířata s nižší porodností patří také žirafy, nosorožci, velbloudi dvouhrbí či východní gorily. Všichni tito živočichové potřebují k udržování a růstu demograficky bezpečný prostor, jinak hrozí postupný zánik.

Autor studie naléhá, abychom nespoléhali na jednoduché počty zvířat v populaci a výpočty pravděpodobnosti vyhynutí v blízké době, ale abychom se zaměřili na udržování bezpečného prostoru pro megafauny a aby byla v těchto lokacích jejich populace udržována bez narušení. Populace velkých živočichů potřebuji "proaktivní managment" ještě dlouho předtím, než se čísla stanou kritickými.

Zdroje:
Science Daily

Nejnovější články