Znáte nocebo? Může být příčinou vašich problémů s vakcínou proti covidu

19. 1. 2022 – 23:50 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Znáte nocebo? Může být příčinou vašich problémů s vakcínou proti covidu
Očekávali jste vedlejší účinky vakcíny? Pak jste je nejspíš pocítili. | zdroj: Profimedia

Téměř dvě třetiny nežádoucích účinků vakcíny proti covidu mohou být způsobeny nocebo efektem, zjistila rozsáhlá studie.

Lidská mysl je mocná a záhadná. Nejnověji to dokládá studie zahrnující desítky tisíc lidí, ze které vyplývá, že většinu nežádoucích reakcí, které tito jedinci po očkování proti covidu zažili, si vlastně přivodili sami – způsobil je „nocebo efekt“.

Potěším vs. uškodím

Nocebo efekt se projevuje, když člověk pocítí negativní dopad léčby nebo vakcinace jednoduše proto, že ho očekává. Snadno si ho můžete přivodit třeba tehdy, když čtete příbalový leták u léku – což ovšem neznamená, že byste ho číst neměli.

Nocebo bývá nazýváno zlým dvojčetem placeba a je vlastně opakem placebo efektu. Při něm pacient cítí příznivý dopad neúčinné látky (fyziologického roztoku) na svůj zdravotní stav. Lepší stav je však v tomto případě způsoben pouze jeho vírou v léčbu.

Samotné slovo nocebo pochází z latiny a překládá se jako „uškodím“, placebo zase jako „potěším“.

Brouci v hlavě

Tým výzkumníků z Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu dospěl k závěru, že při vakcinaci proti covidu se dá nocebu přičíst většina nežádoucích účinků. Pozoruhodné výsledky své metaanalýzy (statistické kombinace výsledků dříve vypracovaných studií) publikovali experti v síti Jama Network.

Vědci analyzovali dvanáct randomizovaných (dvojitě zaslepených) studií, při kterých část pacientů dostávala skutečnou vakcínu a část neúčinnou látku – placebo. Lékaři ani pacienti přitom netušili, jaká látka je vpichována.

Výzkumníci tímto způsobem zjistili, že téměř dvě třetiny nežádoucích účinků se dají připsat druhu obav, pro který se používá termín nocebo.

Dvanáct klinických studií, které tým studoval, zahrnovalo celkem 45 380 lidí. Z toho 22 802 dostalo skutečnou vakcínu. Zbývajícím 22 578 bylo podáno placebo.

Po první injekci hlásilo 46,3 procenta lidí s vakcínou nežádoucí účinky postihující celé tělo, nejčastěji bolest hlavy a únavu. Vyšší podíl pacientů, 66,7 procenta, hlásil lokální nežádoucí účinek, zejména bolestivost nebo otok v místě vpichu.

Jenže i pacienti s placebem zaznamenali nežádoucí příhody, přičemž 35,2 procenta hlásilo systémové účinky a 16,2 procenta účinky lokální.

Munice pro odmítače

Z analýzy týmu, porovnávající poměry mezi oběma skupinami, nocebo efekt po první dávce vakcíny představoval až 76 procent systémových a 24 procent lokálních nežádoucích účinků.

Při druhé dávce tato čísla poklesla, méně pacientů s placebem hlásilo vedlejší účinky. Celkově však ze studie vychází, že 64 procent všech nežádoucích reakcí může být způsobeno nocebo efektem.

„Nežádoucí příznaky po léčbě placebem jsou v randomizovaných studiích běžné,“ říká v magazínu EurekAlert! doktorka Julie Haasová, která patřila do výzkumného týmu, a vysvětluje: „Shromažďovat systematická data o reakcích nocebo ve studiích vakcín je důležité pro očkování proti covidu-19 po celém světě. Zejména proto, že obavy z vedlejších účinků jsou uváděny jako důvod odmítání vakcín.“

Jak nocebo porazit 

„Příznaky jako bolest hlavy a únava, u kterých se ukazuje, že jsou spojovány s nocebo efektem, bývají uváděny mezi nejčastějšími nežádoucími reakcemi po očkování proti covidu v informačních letácích,“ upozorňuje další autor metaanalýzy Ted J. Kaptchuk a shrnuje její výsledky: „Tento druh informací může způsobit, že lidé jsou přehnaně vnímaví na pocity vedlejších účinků. Data přitom naznačují, že mnozí jedinci nesprávně přisuzují běžné každodenní vjemy vakcíně.“

Situaci by podle Kaptchuka mohla zlepšit komunikace lékaře s pacientem. Při očkování proti covidu by pacient měl být také poučen o možném nocebo efektu.

„Medicína je založena na důvěře. Naše zjištění nás vedou k názoru, že pokud by lidé byli informováni o možném nocebu, mohlo by to snížit jejich obavy z očkování proti covidu-19,“ řekl Kaptchuk magazínu EurekAlert!

Jinými slovy, už jen vědomí, že znáte nocebo efekt, může vaši mysl vyvést z klamavé komnaty přesvědčení o tom, že vám vakcína uškodí

Zdroje:
Jama Network, EurekAlert!

Nejnovější články