Archeologové objevili dosud nejstarší kresbu. Vznikla před 73 tisíci lety

26. 9. 2018 – 18:50 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Archeologové objevili dosud nejstarší kresbu. Vznikla před 73 tisíci lety
Kamenný úštěpek z jeskyně Blombos | zdroj: University of Bergen

Až o 30 tisíc let nazpět může počátky lidské umělecké činnosti posunout nový nález z jihoafrické jeskyně Blombos. Archeologové tu totiž oznámili objev předmětu starého až 73 tisíc let, na němž je vyjevena nejstarší známa kresba. Má charakter devíti rudých linek, díky čemuž tak trochu připomíná moderní symbol # pro hashtag.

Tým Christophera Henshilwooda z norské Univerzity v Bergenu se ve spolupráci s jihoafrickými kolegy  artefaktem zabýval posledních sedm let. Předmět byl původně nalezen v roce 2011 během vykopávek jihoafrické archeologa Luca Pollarola, do Norska se však dostal později v rámci analýzy. S využitím elektronového mikroskopu, laseru a dalších metod bylo odhaleno, že linie na kameni nevznikly přirozenou cestou, ale jde o přírodní barvivo červený okr, často používané během u prvních projevů primitivního umění. 

Výzkumníci se následně jali detektivně rekonstruovat celý potenciální proces kresby prvního známého znaku - znovu vytvořili přírodní barvivo, upravili dřívko do jednoduchého štětce a pokreslili srovnatelný typ kamene. Mohli tak srovnat několik možných metod kresby nebo malby. Ve výsledku práce naznačuje dvě významné vlastnosti související s předmětem.

Zaprvé šanci, že se jednalo spíše o kresbu, nikoliv malbu - oba termíny mohou znít jako synonyma, kresba však může vznikat za sucha, zatímco malba potřebuje na uschnutí čas. To z kresby činí užitečnější a rychlejší prostředek komunikace.

Srovnání s moderní rekonstrukcí rovněž naznačuje, že pokreslený kus kamene byl dříve součástí větší, hladší struktury, která později zkolabovala. Nejde přitom o jediný náznak, že vyjevený symbol byl mezi obyvateli jeskyně populární a byl nakreslen vícekrát.

První svého druhu?

"Jeskyně Blombos je velmi významná archeologická lokalita," komentuje nález archeoložka Michaela Rejnková, "V předešlých letech zde vědci mimo jiné objevili jednu z nejstarších rytin v kameni, nyní pak nejstarší abstraktní kresbu na kamenném úštěpu."

Zdejší předměty jsou datovány do střední doby kamenné, čili éry před 70 až 100 tisíci lety. Jak dále říká Rejnková, všechny nálezy z jeskyně Blombos vznikly rukou Homo sapiens, tedy přímým předkem nás, Homo sapiens sapiens (oba poddruhy lze nicméně zastřešit i obecnou škatulkou Homo sapiens). 

"To ovšem není to jediné, co je spojuje," pokračuje Rejnková. "Oba nálezy mají podobný motiv, který je tvořen z několika linií, jež se vzájemně protínají. Můžeme se domnívat, že tato nově objevená kresba znázorňuje jakýsi symbol či značku."

Uvážíme-li, že předešlé nejstarší nálezy lidského umění z francouzské jeskyně Chauvet, španělské jeskyně El Castillo nebo indonéské jeskynní sítě Maro jsou datovány maximálně 42 tisíc let nazpět, znaky z jihoafrické jeskyně Blombos posouvají počátek nejen malby symbolů, ale i abstraktního myšlení znatelně dál do minulosti. 

Ne všichni archeologové jsou přesvědčeni, že nakreslené znaky z jeskyně Blombos musejí nést nějaký hlubší význam, někteří dokonce naznačují, že symboly mohly vzniknout náhodou - totiž při drcení barviva do prášku. Ačkoliv výzkum stále není všeobecně přijat, je pravděpodobné, že dílo vzniklo úmyslně.Teprve další objevy z Blombos či dalších nalezišť nám ale mohou povědět více. 

Jak Rejnková dodává, co ovšem kresba doopravdy mohla skutečně představovat, se pravděpodobně s jistotou nikdy nedozvíme.

Výzkum potenciální kresby byl publikován v Nature

Nejnovější články