Biologické hodiny žen a mužů tikají jinak. Už od puberty

17. 10. 2020 – 22:12 | Člověk | ave | Diskuze:

Biologické hodiny žen a mužů tikají jinak. Už od puberty
Ženský biorytmus je jiný než mužský. | zdroj: Profimedia

Žena ráno procitá dřív, zato večer je pro ni obtížné zůstat dlouho vzhůru. U mužů to bývá naopak. Vědci mají hypotézu, proč tento rozdíl vznikl.

Biologické hodiny žen a mužů netikají stejným rytmem. A neplatí to jen pro spánek. Nová studie upozorňuje, že existují rozdíly podle pohlaví, avšak i podle věku, v tom, jak prožívá den žena a muž.

Žena lépe regeneruje

Rozdíly v cirkadiánním rytmu (biologickém rytmu s periodou o délce 24 hodin) zkoumali na základě velkého množství údajů američtí biologové Sean Anderson a Garrett Fitzgerald.

Vědci ve své 'metastudii' porovnávali výsledky studií týkajících se biologických změn lidí, zejména změn tělesné teploty, srdeční frekvence a dýchání. Zjistili přitom, že u žen existují zvláštnosti spojené s hormonální činností v různých fázích života, které jsou schopny ovlivnit biologické hodiny.

Velké rozdíly mezi oběma pohlavími nastupují s pubertou. U dětí neexistují rozdíly mezi chlapci a děvčaty, ale s nástupem puberty mají muži tendenci orientovat se při své aktivitě především na odpolední hodiny, zatímco dívky jsou aktivnější dopoledne.

Tato situace trvá až do konce menopauzy, kdy se určitým způsobem začnou se svými cirkadiánními rytmy muži a ženy přibližovat a dopolední hodiny se stávají tou lepší dobou.

Biologické rytmy mají tendenci stávat se významnými, pokud jde o reakci na případný nedostatek spánku, ať už jde o jeho kvalitu nebo délku. Ženy jsou z biologického hlediska živé dopoledne, ale večer a v noci jsou méně aktivní, zatímco muž je v této době čilý. V průběhu dne se mužský organismus rozpaluje, zatímco ženský je postupně klidnější.

Žena ale lépe reaguje na změny normálního času spánku. Například po náročném večeru muž bývá grogy, žena je většinou ve formě a čilejší.

Ženy mají schopnost si ve spánku více odpočinout a jejich spánek více regeneruje nervový systém. Důvod? Hluboký spánek žen je časem lépe stráveným v takzvaném spánku s pomalými EEG vlnami.

Během tohoto spánku se neurony stimulované v době bdění aktivují a posilují své spoje. Usnadňují tak zapamatování. V praxi to znamená, že spánek působí jako údržbář neuronů a pomáhá jim eliminovat neužitečné spoje, které se během dne mezi nervovými buňkami vytvářejí.

Muž potřebuje šlofíka

Muži zřejmě potřebují více než ženy tuto formu očisty. Šlofík po obědě je více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Svou roli tu hraje i výživa: těžká jídla konzumovaná k obědu se hůře tráví, a to může uspávat bez ohledu na to, kolik hodin spal muž v noci.

Otázka, kterou si vědci teď kladou, je, jak rozdíly v cirkadiánním rytmu mezi oběma pohlavími vznikly. Zatím upřednostňují evoluční hypotézu, podle níž musela být žena v roli matky už odpradávna připravena reagovat na problémy se spánkem, musela slaďovat vlastní rytmy s rytmy svých dětí.

Zdroje:

Nejnovější články