Češi odkryli zapomenutou hrobku egyptského velekněze, zakladatele kultu boha podsvětí

10. 11. 2022 – 20:23 | Člověk | Nedd | Diskuze:

Češi odkryli zapomenutou hrobku egyptského velekněze, zakladatele kultu boha podsvětí
Odkrývání Ptahšepsesovy kaple. | zdroj: Český egyptologický ústav

Čeští egyptologové vypátrali a odkryli hrobku starou 4400 let, která patřila významnému velmoži starověké říše, informuje na svém webu Český egyptologický ústav.

Hrobku jako první objevil před 160 lety francouzský archeolog Auguste Mariette během pátrání po hrobkách z doby stavitelů pyramid v oblasti Sakkára. Narazil při něm na kapli hrobky patřící významnému velmoži Ptahšepsesovi.

Mariette z hrobky odvezl nepravé dveře, které se dnes nacházejí v Britském muzeu v Londýně. Jenže informace o samotné hrobce byly záhy ztraceny. Sám objevitel o ní publikoval jen stránku textu, ze které nebylo patrné, kde přesně se nalézá, a hrubý nákres jejího půdorysu a nepravých dveří.

Velekněz, který dostal královskou dceru

Ptahšepses byl jednou z nejvýznamnějších osobností nekrálovského původu doby stavitelů pyramid Staré říše. Patřil k největším mudrcům své doby a staří Egypťané uctívali ještě tisíc let po jeho smrti.

Žil v průběhu 25. a 24. století před Kristem, tedy před více než 4400 lety. Za vlády zakladatele 5. dynastie Veserkafa se dočkal neslýchaného gesta od panovníka – jako první dvořan nekrálovského původu si mohl vzít za manželku královskou dceru - Chamaat.

Je znám jako první uctívač staroegyptského boha podsvětí Usíra. Dá se tedy předpokládat, že právě on kult tohoto boha, který se stal jedním z hlavních božstev starých Egypťanů, zavedl.

Existovalo mnoho důvodů pokusit se místo Ptahšepsesova posledního odpočinku znovu najít a prozkoumat moderními metodami. A to se podařilo expedici českých egyptologů.

Hrobku s pomocí detailních satelitních snímků tento rok lokalizovali v oblasti severně od Džoserovy pyramidy. Ukázalo se, že její architektura i dnes, po 4400 letech, dosahuje úctyhodné výšky přes čtyři metry.

Zdokumentována tak mohla být nejen její vlastní kultovní kaple, odkud pocházely nepravé dveře, ale i celá oblast vchodu a průčelí, serdab (nepřístupná místnost určená pro uložení soch majitele hrobky) a architektura hrobky.

Když se mocní stávali ještě mocnějšími...

Velkolepá hrobka pokrývala plochu téměř 1000 metrů čtverečních a právě v oblasti vchodu do kaple se zčásti dochovala původní malovaná výmalba sestávající ze scén řezníků porážejících dobytek k obětování v kapli a procesí mužských postav, nosičů obětin.

C11-1-scaled 3D model kaple. | zdroj: Český egyptologický ústav

Podařilo se nalézt také několik fragmentů reliéfů, z nich některé zachycují části postavy princezny Chamaat.

V podzemí hrobky se nacházela velká pohřební komora se žulovým sarkofágem, která ovšem byla vykradená již ve starověku.

„Ptahšepses žil v době, kdy prudce narůstaly tendence vedoucí k nepotismu. Mocné rodiny se stávaly stále mocnější a nezávislejší na panovníkovi, stavěly si monumentální hrobky a dávaly na odiv svůj vliv a narůstající nezávislost. Tato hrobka a osobnost jejího majitele jsou zásadní pro porozumění počátku těchto trendů, které vedly ke kolapsu doby stavitelů pyramid,“ cituje web egyptologického ústavu vedoucího expedice, profesora Miroslava Bártu.

Zdroje:
Český egyptologický ústav

Nejnovější články