Člověk strůjcem evoluce: Lovné ryby jsou pod tlakem na 'vyšší fyzičku'

21. 8. 2015 – 20:00 | Příroda | Jan Toman | Diskuze:

Člověk strůjcem evoluce: Lovné ryby jsou pod tlakem na 'vyšší fyzičku'
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Lidstvo už od svých skromných počátků ovlivňuje všechna prostředí, do kterých vkročí. Jedním z důsledků této činnosti je, že přímo i nepřímo usměrňuje selekční tlaky působící na místní organismy. Ať už cíleně, jako například při šlechtění, nebo zcela neúmyslně tak usměrňuje jejich evoluci. Třeba intenzivní lov slonů pro kly má za následek jejich zmenšování a přibývání jedinců postrádajících kly úplně. Podobně vytváří nadměrný rybolov tlak na zmenšování těl lovných druhů a urychlení jejich vývoje.

Právě na přizpůsobení lovných ryb se zaměřili američtí a britští výzkumníci. Zaměřili se na lov vlečnými sítěmi, které za sebou táhnou rybářské lodě a lapají do nich celá hejna ryb.

Vycházeli z předpokladu, že by takový způsob lovu měl zvýhodňovat ryby schopné uplavat síti, která se pohybuje. Jinými slovy, měl by zvýhodňovat fyzicky zdatné jedince.

S "rybí fyzičkou" to ovšem není tak jednoduché. Jedinci se totiž mohou lišit ve výkonu svalů za přítomnosti a nepřítomnosti kyslíku, nemluvě o tom, že ji do určité míry odráží i rychlost metabolismu.

To potvrdily i pokusy s nachytanými střevlemi potočními a vlečnými sítěmi kapesní velikosti. Nejdůležitější se nakonec ukázal krizový výkon svalů za nepřítomnosti kyslíku.

Na druhou stranu, výkon svalů za přítomnosti kyslíku a celkově vyšší rychlost metabolismu také přispívají k šancím střevlí na únik před sítí. Jak se dalo čekat, všechny tyto faktory jsou do určité míry provázané.

V tomto případě se navíc selekční tlaky člověka téměř dokonale kryjí s tlakem přirozených predátorů – výsledkem jsou výkonnější jedinci schopní ohrožení svižně uplavat.

Nejdůležitějším se ovšem stal poznatek, že šance konkrétní ryby na únik před sítí nezávisí na náhodě. V opakovaných pokusech dopadali někteří jedinci téměř vždy lépe, zatímco jiní hůře. Evoluci tak nic nebrání v tom, aby zamířila k ještě výkonnějším druhům.

Zdroj: SS Killen, JJ Nati, & CD Suski (2015): Vulnerability of individual fish to capture by trawling is influenced by capacity for anaerobic metabolism. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 282.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články