Existuje čas? Někteří vědci o tom začínají pochybovat

26. 4. 2022 – 18:33 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Existuje čas? Někteří vědci o tom začínají pochybovat
Dá se věřit hodinám? | zdroj: Profimedia

Existuje čas? Tahle otázka vám může připadat hloupá, vždyť se stačí podívat na hodinky, nebo do kalendáře.

Patrně tím budete překvapeni, ale odpověď na otázku z titulku nemusí být jednoznačná. Ostatně, zkuste chytit čas, proklouzne vám mezi prsty.

Copak si můžeme být jistí něčím, co nedokážeme ani uchopit?

Jak vlastně vzniká čas?

„Vývoj ve fyzice naznačuje, že svět bez času je otevřenou možností, kterou bychom měli brát vážně, píše v žurnálu The Conversation profesor Sam Baron z Australské katolické univerzity.

„Fyzika je v krizi,“ upozorňuje vědec. „Během minulého století jsme vesmír popisovali dvěma úspěšnými fyzikálními teoriemi: obecnou teorií relativity a kvantovou mechanikou. Kvantová mechanika vysvětluje, jak funguje nepředstavitelně malý svět částic. Obecná teorie relativity popisuje celkový obraz gravitace a pohybu objektů. Obě teorie jsou však v rozporu.“

Vědci se shodují, že je načase nahradit je novou, obecnější teorií. Už dříve navrhli, aby byla vytvořena teorie „kvantové gravitace“, která by nahradila obecnou relativitu a kvantovou mechaniku a zároveň by z nich vycházela a propojovala je.

Taková teorie by vysvětlila, jak gigantický obraz gravitace funguje v miniaturním světě částic. Vytvořit ji je však mimořádně obtížné.

V roce 1986 formuloval indický fyzik působící v Americe Abhay Ashtekar teorii smyčkové kvantové gravitace, v níž strukturu prostoru a času tvoří síť extrémně malých diskrétních kousků neboli „smyček“. Pozoruhodné na této teorii je, že nepočítá s časem. A ve zrušení času není sama.

„Řada dalších přístupů odstraňuje čas jako základní část reality. Takže víme, že potřebujeme novou fyzikální teorii k vysvětlení vesmíru a že tato teorie nemusí obsahovat čas,“ zdůrazňuje Sam Baron.

„Předpokládejme, že se taková teorie ukáže jako správná. Plyne z ní snad, že čas neexistuje? Záleží na tom, co myslíme existencí. Fyzikální teorie nezahrnují žádné stoly, židle nebo lidi, a přesto stále přijímáme, že stoly, židle a lidé existují,“ vysvětluje Byron.

Takové věci podle něj existují na jiné úrovni, než je úroveň, kterou popisuje fyzika. Ačkoli máme docela dobrou představu o tom, jak by se svět mohl skládat z nějakých fundamentálních částic, nemáme ponětí, z čeho by mohl být stvořen čas.

Proto také nedokážeme popsat, jak čas vzniká. Můžeme jen jednoduše předpokládat, že existuje. Existovat ale nemusí.

Jak žít bez času

Pravda, existovat ve světě bez času se zdá být katastrofální. „Celý náš život je postaven kolem času. Plánujeme budoucnost ve světle toho, co víme o minulosti. Vedeme lidi k morální odpovědnosti za jejich minulé činy s cílem je později pokárat,“ upozorňuje Baron a klade otázku: „Jaký to vše má smysl?“ 

Zjištění, že čas neexistuje, by nás na první pohled mohlo přivést k mrtvému bodu. „Neměli bychom důvod vstávat z postele. Když ale fyzika vyloučí čas, může ponechat příčinnou souvislost, kdy jedna věc způsobí věc druhou,“ vysvětluje vědec.

Profesor Baron shrnuje věc takto: „Možná nám fyzika říká, že základním rysem našeho vesmíru je příčinná souvislost, ne čas.“

Dá se to také říci tak, že pokud by čas neexistoval, nemuselo by to mít na naše životy žádný dopad.

Takže ráno zase nezapomeňte vstát z postele!

Zdroje:

Nejnovější články