Jak je to doopravdy se zdravotními účinky kávy

13. 5. 2015 – 15:30 | Člověk | Lukáš Grygar | Diskuze:

Jak je to doopravdy se zdravotními účinky kávy
Agent Dale Cooper si potrpěl na kávu černou jako půlnoc za bezměsíčné noci | zdroj: tisková zpráva

Někdo její chuť nemůže vystát, jiní se bez ní neobejdou. Kromě okamžitých účinků, které mohou být vysoce individuální, má ale soustavné pití kávy také své dlouhodobé zdravotní dopady.

Jistě jste už četli řadu článků o pozitivních i negativních dopadech pití kávy. Jak se dobrat alespoň nějakého hmatatelného závěru? Vyhrnout si rukávy a pustit se do důkladného prověření a shrnutí dosavadních studií, zabývajících se dlouhodobými účinky kávy na lidský organismus.

Těchto shrnutí vyšla v posledních letech celá řada (a lze jen spekulovat, kolik se během práce na nich vypilo kávy). A závěry vyznívají ve prospěch nápoje, bez kterého řada lidí odmítá ráno opustit byt.

Městečko Twin Peaks zdroj: tisková zpráva

Mezi příklady pozitivních účinků lze směle zařadit především řadu kardiovaskulárních onemocnění: data ze šestatřiceti studií zahrnujících přes 1 270 000 účastníků poukazují na snížené riziko srdečních chorob u konzumentů tří až pěti šálků kávy denně.

Pozitiva se neomezovala pouze na srdce, ale zahrnovala i nižší výskyt onemocnění jater nebo Parkinsonovy nemoci. To ale platilo pouze pro klasickou kávu s kofeinem – bezkofeinové varianty obvykle vykazovaly jen minimální odchylky od průměru.

Přesto nelze účinky omezit pouze na samotný kofein. Ve skutečnosti jde o součin různých faktorů, které se liší také podle oblastí svého působení. Zajímavé bylo například zjištění, že kofein sám o sobě zvedá krevní tlak, ale pokud je tělem přijat v kávě, jde o zvýšení nepatrné.

Městečko Twin Peaks zdroj: tisková zpráva

Takže dobré zprávy pro kávomily? Ano, co se obav z negativních účinků týče. Z uvedených studií nelze přímo odvozovat, že káva je „zdravá“, ale že neškodí. A konzumovat se má, tak jako to platí v podstatě u všeho, v rozumné míře.

Zdroje:
The New York Times

Nejnovější články