Kuriózní případ: Žena začala po plastické operaci trpět kleptomanií

9. 3. 2016 – 18:09 | Člověk | Jan Toman | Diskuze:

Kuriózní případ: Žena začala po plastické operaci trpět kleptomanií
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Každý zkušený lékař by mohl vyprávět o stovkách případů, ze kterých plynou užitečná ponaučení. Jednotlivé kazuistiky ale nejsou jen zajímavé. Jsou významné i z historického hlediska. Zdaleka ne každý důležitý lékařský objev začínal rozsáhlou studií. Celou řadu z nich lze vystopovat k jednomu, nezřídka kurióznímu, případu. 

Jednotlivosti je ale naneštěstí poměrně obtížné publikovat v odborných časopisech – jednotlivostmi se věda nezabývá, důležité jsou pro ni obecné teorie. V medicíně ale panují trochu jiné podmínky a několik možností publikace dobře zdokumentovaných případů lékaři přece jen mají. Některé časopisy se na ně dokonce specializují, a tak se občas objeví opravdu kuriózní případy.

Jeden z nich byl nedávno popsán v odborném časopise BMJ Case Reports. Čtyřicetiletá žena se podrobila plastické operaci. Krátce po probuzení se u ní projevilo několik nečekaných a nepříjemných problémů – ospalost, dezorientace, apatie a poruchy paměti.

Následné vyšetření prokázalo rozsáhlá, i když ne zcela extrémní, poškození několika oblastí mozku, zřejmě v důsledku nedostatku kyslíku při operaci.

To nejbizarnější však mělo teprve přijít. Několik dní po operaci pacientku začaly pronásledovat neodbytné představy a neodolatelné puzení ke krádežím věcí, přičemž po úspěšné krádeži nutkání na nějaký čas ustoupilo – typické příznaky kleptomanie, chorobné touhy po odcizování věcí.

Příznaky naštěstí po několika týdnech ustoupily, ale souvislost s poškozením mozku je více než zajímavá. Poškození mozku nedostatkem kyslíku bylo už dříve spojeno s celou řadou neurologických a psychiatrických příznaků: poruchami vnímání, paměti a jazykových schopností, případně změnami chování a nálad.

Byly rovněž zaznamenány případy vzniku či zhoršení kleptomanie v důsledku poranění či operace hlavy. Nástup a ústup kleptomanie je však novinkou, která může v souvislosti s dobře zdokumentovanými poškozeními určitých částí mozku do budoucna přispět k porozumění tomuto záhadnému orgánu, stejně jako vzniku řady psychických chorob.

Zdroj: FA Nascimento, M Guebert, V Rizelio, S Fabricio Blattes da Rocha (2016): Kleptomania following hypoxic-ischaemic damage to bilateral caudate nuclei. BMJ case reports, online.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články