Meditování pomáhá s udržením pozornosti

30. 6. 2018 – 18:10 | Člověk | Pavel Pešek | Diskuze:

Meditování pomáhá s udržením pozornosti
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Stárnutí je spojeno s řadou potíží včetně zhoršování mentálních schopností. Proto se experimentuje s různými myšlenkovými cvičeními, která by mohla zastavit nebo aspoň zpomalit zhoršování mentálních schopností s věkem. Mezi slibné techniky, které zvyšují schopnost udržení pozornosti, patří meditace.

Zlepšení udržení pozornosti díky meditacím bylo již potvrzeno, ale dosud chyběla studie, která by sledovala, jak dlouho se takto získané zlepšení mentálních schopností udrží. Výsledky nově uveřejněné studie ukazují, že intenzivní meditační kurz pomohl zlepšit schopnost soustředění. Následné pokračování v méně intenzivních meditacích udrželo zlepšení po dobu sedmi let a zpomalilo tak zhoršování mentálních schopností související s věkem.

Popisovaná studie je pokračováním starší studie, která proběhla před sedmi lety. V první studii se 60 lidí rozdělených do dvou skupin účastnilo tříměsíčního intenzivního meditačního kurzu vedeného profesionálním instruktorem v odlehlém hotelu.

Nešlo však o dovolenou. Účastníci studie krom skupinových setkání trávili šest hodin denně intenzivními meditacemi. Šlo o jednoduchou formu meditace, kdy se meditující soustředí na svoje dýchání. Technika byla upravena tak, aby co nejlépe trénovala schopnost soustředit se.

Pomalejší stárnutí mozku

Schopnost soustředění vědci ověřovali pomocí testu, kdy účastník studie musel vykonat stejnou akci na běžný podmět a ignorovat podnět vzácný. Zní to složitě, ale v podstatě šlo o to, že se v krátkých intervalech objevovaly na monitoru krátké čáry a při jejich objevení musel zkoušený zmáčknout klávesu. Místo krátké čáry se občas objevila dlouhá čára, tu musel testovaný jedinec ignorovat.

Tento test se prováděl na začátku kurzu, v jeho polovině a na konci kurzu. Aktuální studie pak přidala výsledky ze stejných testů po delších intervalech. Poslední test proběhl sedm let po meditačním kurzu.

Všechna měření potvrdila, že intenzivní meditační kurz zlepšil schopnost soustředit se. Všichni účastníci měli zkušenost s meditací už před kurzem a meditacím se věnovali v méně intenzivní formě i po skončení kurzu. Domácí meditace už schopnost soustředit se nezlepšily, ale pravděpodobně ji pomohly udržet. Snižování schopnosti soustředit se s věkem probíhalo u lidí, kteří absolvovalo meditační kurz, mnohem pomaleji, než je běžné.

Tato studie potvrdila, že pomocí meditací lze zpomalit vliv stárnutí na naše mentální schopnosti. Bohužel nezahrnovala další skupiny, například lidi, kteří by meditovali doma, ale nepodstoupili kurz. Nelze tedy jednoznačně říct, zda je pro zlepšení kognitivních schopností třeba se účastnit dlouhého intenzivního kurzu. V testované skupině také nebyli žádní lidé, kteří by s meditací neměli žádnou zkušenost. Bylo by zajímavé zjistit, zda by u meditací nepolíbených lidí bylo zlepšení kognitivních schopností výraznější.

Zdroj: King G., MacLean K. A., Saron C. D. (2018). Cognitive aging and long-term maintenance of attentional improvements following mediation trainning. Journal of Congnitive Enhancement

Nejnovější články