Mléčná dráha se vlní jako hladina jezera, do kterého hodíte kámen. Už víme proč

7. 10. 2022 – 23:59 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Mléčná dráha se vlní jako hladina jezera, do kterého hodíte kámen. Už víme proč
Mléčná dráha, naše hostitelská galaxie. | zdroj: Profimedia

Naše galaxie má násilnou historii. Naznačují to vlny, které jí procházejí.

Představte si 100 miliard hvězd naší galaxie – Mléčné dráhy – jako ploché, klidné jezírko vody. A teď si představte, jak někdo do té vody hodí kámen o velikosti 400 milionů Sluncí.

Hladinu takový energetický náboj uvede do pohybu. Valí se přes ni vlny jedna za druhou a hvězdy blikají, jak kmitají po hladině nahoru a dolů.

Astronomové se domnívají, že právě tohle se stalo v našem galaktickém jezeře. Ne jednou, ale několikrát za posledních několik miliard let.

V nové studii, publikované v žurnálu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, astrovědci ze Sloan Digital Sky Survey dospěli k závěru, že blízká trpasličí galaxie Sagittarius prorazila Mléčnou dráhu přinejmenším dvakrát. Tato kolize způsobila, že všechny hvězdy v galaxii oscilují, ale různými rychlostmi.

Zkoumali pohyby 20 milionů hvězd

S využitím dat z observatoře Gaia Evropské vesmírné agentury, která obíhá po orbitě Země, výzkumníci porovnali pohyby více než dvaceti milionů hvězd v celé Mléčné dráze, ale zejména ve vnějších oblastech disku galaxie. Data odhalila vlnění, které ohýbá spirální ramena Mléčné dráhy a ovlivňuje pohyb hvězd v naší galaxii.  

„Kromě toho, že rotují kolem galaktického středu, se tyto hvězdy pohybují nahoru a dolů různou rychlostí," cituje časopis Live Science jednoho z autorů studie Paula McMillana, astronoma z Lundské univerzity ve Švédsku.

Technologií, kterou přirovnali ke „galaktické seismologii“, modelovali výzkumníci vlnový vzorec, jenž by vlny vysvětlil. Když ho vyladili, dospěli k závěru, že vlny vyvolal průlet trpasličí galaxie Sagittarius Mléčnou dráhou před stovkami milionů let.

Tato eliptická galaxie, vzdálená od nás 65 000 světelných let, je gravitačně svázána s Mléčnou dráhou. Kromě toho data ukázala, že tyto dvě galaxie se srazily nejméně jednou už dříve.

Už několik dřívějších studií naznačovalo, že dávná kolize mohla způsobit vlnění ve středu Mléčné dráhy. Nový výzkum je nicméně první, který vlny popisuje. Vědci v něm také předkládají indicie nasvědčující tomu, že vlny se rozšířily až k okraji galaktického disku.

Až nastane hvězdné vlnobití...

Vlny samozřejmě cítit nemůžeme. Mléčnou dráhou se šíří s periodou 440 milionů let. Časem se navíc utlumují.

Jenže za čtyři miliardy let se Mléčná dráha srazí s galaxií v Andromedě. Potom teprve nastane pořádné vlnobití.

Zdroje:
Live Science, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Nejnovější články