Na Zemi bez lidí by vládli velcí savci. Některé z nich jsme už vyhubili

5. 12. 2022 – 20:32 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Na Zemi bez lidí by vládli velcí savci. Některé z nich jsme už vyhubili
Gyplodont stojící na okraji potoka. Tento býložravý bratranec pásovce byl velký jako SUV a žil v Jižní a Střední Americe. Před 10 tisíci lety ho patrně ho vyhubili lidé, kterým poskytl nejen maso, ale i krunýř, ze kterého naši předci stavěli obydlí. | zdroj: Profimedia

Země bez lidí by vypadala úplně jinak – jako přírodní rezervace. Kralovala by na ní velká zvířata, z nichž některá už člověk vyhubil.

Lidé svou činností změnili planetu k nepoznání. Zasáhli ji jako asteroid, který kdysi vyhubil dinosaury.

Otisk lidstva je na planetě patrný od betonových staveb, které definují naše města, přes hrady až po pyramidy a další historické památky. Lidská činnost, například zemědělství, anebo stavba dálnic, výrazně změnila krajinu.

Žijeme v antropocénu – geologickém období, v němž lidstvo výrazně ovlivňuje stav zemského povrchu, hydrosféry i atmosféry. Napadlo vás ale, jak by planeta vypadala, kdyby lidé neexistovali? Tuto otázku položil magazín Live Science několika vědcům.

„Myslím, že svět by byl mnohem víc porostlý rostlinami a plný živočichů," odpověděl paleontolog Trevor Worthy z Flindersovy univerzity v australském Adelaide.

Planeta velkých savců

Nejen druhy, které člověk přímo vyhubil, jako pták dodo nebo tasmánský tygr, by podle něj nejspíš existovaly, ale mnohé existující druhy by bez vlivu lidské civilizace byly početnější.

Míra vymírání je v současnosti až stokrát vyšší než před příchodem člověka, vyšší nebyla celých 66 milionů let od posledního vymírání na konci éry dinosaurů, připomněl Worthy. Lidé podle něj „zasáhli planetu jako asteroid“.

„Můj prapradědeček mohl v přírodě pozorovat tisícihlavá hejna papoušků, můj dědeček viděl hejna o stovce kusů, můj otec jich viděl několik a já mám štěstí, když v lesích zahlédnu dva,“ upozornil Worthy.

profimedia-0526028965 Počítačové ilustrace zvířat vyhubených lidmi. Obrázek si zvětšíte rozkliknutím. | zdroj: Profimedia

Člověk měl nejspíš vliv i na vyhynutí mnoha druhů ještě před příchodem moderní civilizace. Ačkoliv se dodnes výzkumníci přou, jestli mamutům a jiné megafauně zlomily vaz měnící se přírodní podmínky nebo naši lovící předci, jisté je, že Homo sapiens populaci mamutů decimoval.

Celá plejáda velkých savců by dnes bez lidí nejspíš stále kráčela po povrchu planety.

Sören Faurby, zoolog z univerzity ve švédském Göteborgu je přesvědčen, že Země bez lidí by připomínala přírodní rezervaci Serengeti v severní Tanzanii, nejslavnější chráněné území Afriky. „Ve světě bez lidí by byla mnohem větší rozmanitost velkých až obřích savců,“ upozornil Faurby.

Lidé jsou horší než mamuti

Pozoruhodný je vliv člověka na ekosystém nejen z pohledu vybíjení jiných druhů, ale také z hlediska vlivu těchto druhů na celé přírodní oblasti.

Systémový ekolog Christopher Doughty ze Severoarizonské univerzity v San Francisku připomíná, že existence megafauny v minulosti měla přímý vliv i na úrodnost krajiny. Když se velká zvířata ve velkých počtech pohybují krajinou, přemisťují přes své stravování a vyměšování také semena a živiny.

Z jeho výzkumů vyplývá, že přenos životně důležitých prvků, jako jsou fosfor, vápník a hořčík, se vlivem vyhynutí mamutů a jiné megafauny snížil v Severní Americe o víc než devadesát procent.

„Pokud jsou prvky v ekosystémech rozprostřeny nerovnoměrně, je i úrodnost území nerovnoměrná,“ řekl Doughty.

Lidé se chovají opačně než mamuti. Stavbou velkých sídel a zemědělskou činností shlukují semena a živiny dohromady. Zemědělské oblasti bez propojení se zbytkem přírody v průběhu času se ale stávají méně úrodnými ve srovnání s původními přírodními systémy.

Byli by neandertálci pro Zemi lepší?

Moderní lidé, tedy Homo sapiens, však nebyli jedinými živočichy z čeledi hominidů. Paleoantropolog Chris Stringer z Muzea přírodní historie v Londýně v magazínu Live Science připouští, že bez konkurence Homo sapiens mohli přežít neandertálci nebo denisované do dnešních dnů.

Co kdyby se ubírali podobnou cestu, jakou se vydali Homo sapiens a přesunuli se od společenství lovců a sběračů k zemědělcům? Později třeba mohli vytvořit průmyslovou společnost, podobnou té naší.

„... a mohli by dělat stejné chyby, jaké jsme dělali my. Takže globální oteplování tady mohlo být i bez nás, ale řídili by ho neandertálci nebo denisované, ne my,“ cituje magazín Live Science profesora Stringera.

Zdroje:

Nejnovější články