Poznáme z prázdnoty temnou hmotu a temnou energii?

12. 8. 2019 – 1:44 | Vesmír | Radek Chlup | Diskuze:

Poznáme z prázdnoty temnou hmotu a temnou energii?
Obrázek spirálové galaxie NGC 3169 podle snímku z Hubbleova teleskopu | zdroj: Profimedia

Ve vesmíru se vyskytují mezery v prostoru – prázdné dutiny mezi galaxiemi. Tato nicota může být důležitá pro měření expanze vesmíru a mohla by nás naučit víc o vlastnostech temné energie a temné hmoty.

Odborníci ke studiu vesmírných dutin použili Dopplerův jev – způsob, jakým světlo emitované kosmickými objekty mění vlnovou délku, když se k nám tyto objekty přibližují nebo vzdalují. Což vypovídá o tom, jak se vesmír rozpíná.

Co je velice důležité: Z dutin ve vesmírném prostoru bychom mohli získat víc poznatků o temné energii a temné hmotě. Dá se předpokládat, že temná hmota drží vesmír pohromadě, zatímco temná energie urychluje jeho expanzi.

Obzvláště vzrušující ovšem je, že technika zpřístupnila některé další informace z baryonova oscilačního spektroskopického průzkumu (BOSS) – podrobného grafu umístění galaxií na základě vlnění zvukových vln. "Tohle měření ohromně vylepšuje předchozí nejlepší výsledky z BOSS," řekl Seshadri Nadathur, kosmolog z Institutu pro kosmologii a gravitaci (ICG) na Univerzitě v britském Portsmouthu.

Podrobnější pohled na vesmír

Na základě dosud získaných údajů teď odborníci mají nejjednodušší model plochého vesmíru s temnou energií a temnou hmotou.

profimedia-0389543697bigbang Umělecké ztvárnění Velkého třesku před 13,7 miliardy let | zdroj: Profimedia

Práce, kterou Nadathur se svým týmem odvedl, zodpověděla na některé z kladených otázek a omezila počet možných odpovědí. Opřela se o Sloan Digital Sky Survey (SDSS), v jejichž podrobných 3D mapách vesmíru se nachází dostatečné množství vesmírných dutin, které mají různé tvary.

Jakékoli změny tvarů dutin mohou být způsobeny pohybem těles ve vesmíru, sousedními galaxiemi a vlivem temné energie a temné hmoty. Měřením těchto variací se najednou obraz vesmíru stává mnohem podrobnějším.

Nový přístup představuje výraznou aktualizaci oproti současné technologii baryonových akustických oscilací (BAO), na kterých jsou založena měření akustických vln a na nich zase BOSS.

Studie vylepší budoucí výzkumy

 Předchozí výzkum odborníkům pomohl vyzkoumat tlak a teplotu prázdných dutin ve vesmíru. Studie nová přidává ještě další rozměr. Můžeme díky ní například pochopit, proč se galaxie pohybují a může nám to dát lepší pohled na vesmír jako takový.

Problémem je, že tento pohled ještě tým nemá. Spíše je pravděpodobné, že se díky studii zlepší výsledky získané z příštích projektů.

Podle Nadathura teď můžeme očekávat ještě lepší vědecké výsledky z různých výzkumů, například od Evropské kosmické agentury. Astronomická komunita investovala mnoho zdrojů. Budoucí výzkumy mohou být ještě mnohem lepší, než se dříve předpokládalo a tyto zdroje mohou lépe využít.

 Studie byla publikována v PhysicalReviewD.

Nejnovější články