První nádech dítěte je magický okamžik. Lékař popsal, jaké ‚zázraky‘ se při něm dějí

8. 11. 2022 – 20:00 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

První nádech dítěte je magický okamžik. Lékař popsal, jaké ‚zázraky‘ se při něm dějí
První nádech dítěte je magický a klíčový okamžik. | zdroj: Profimedia

Dítě v děloze přijímá kyslík od matky. Jeho první nádech ale vše změní. Jak vlastně člověk začíná dýchat?

Poprvé se novorozenec nadechne jen několik sekund po narození. Během této krátké doby organismus neuvěřitelně změní své funkce. Tento unikátní proces popsal v magazínu Live Science lékař Jae Kim, ředitel neonatologie v dětské nemocnici v americkém městě Cincinnati.

Když srdce změní chod

Během vývoje v děloze jsou plíce plodu zaplněné tekutinou, protože plod získává okysličenou krev pupeční šňůrou od matky. To má vliv i na vnitřní uspořádání plodu. Tělíčko využívá dvojici krevních cév, které později (po narození) už nebude potřebovat.

První céva nazvaná foramen ovale dovoluje okysličené krvi proudit přímo z pravé srdeční síně do síně levé – u dospělého člověka ale krev bere do pravé komory a do plic.

Druhá céva ductus arteriosus spojuje hlavní tělní tepnu s hlavní plicní tepnou. Umožňuje okysličené krvi obejít plíce a zamířit rovnou do dolních končetin.

A to vše jsou vlastnosti, které musí každé zdravé dítě po narození během několika sekund zahodit ve prospěch okysličování krve proudící přes plíce.

Pravá strana srdce, u plodů dominantní v rozvádění okysličené krve po těle, musí v okamžiku nádechu předat žezlo straně levé. Pravá strana přebírá nový úkol – rozvádět málo okysličenou krev do plic, kde se okysličí. Poté ji po těle rozšiřuje tlak strany levé, nyní dominantní části srdce.

Změna jedním dechem

Je neuvěřitelné, jak bleskově dokáže organismus složitou změnu zajistit.

„Tato složitá přeměna probíhá v sérii velmi rychlých změn okamžitě po narození. Za prvé, buňky v plicích začnou vstřebávat tekutinu, která do té doby zaplňovala plíce. Jakmile kapalinu odeberou, vytvoří prostor pro příchozí kyslík. V tu chvíli plíce přecházejí na nový režim, plní se vzduchem,“ popisuje klíčový okamžik lékař Jae Kim.

Fakticky se vše uskuteční jediným dechem. Kim o tom říká: „Je to magický okamžik.“

První nafouknutí novorozencových plic snižuje tlak a odpor krve, která do nich putuje. Nízký tlak otevře bránu pro krev putující k prvnímu okysličení do plic. Jakmile je tlak v plicích nižší než systémový krevní tlak ve zbytku těla, céva foramen ovale se nadobro uzavře.

Bez průchodu mezi pravou a levou síní začne odkysličená krev proudit z pravé síně do dolní části pravé komory – poté je posílána do plic. Organismus začíná fungovat jako u běžného člověka.

profimedia-0576098499 zr Srdce dítěte po narození, kdy se kardiovaskulární systém mění z placentárního oběhu na autonomní oběh. Foramen ovale mezi pravou síní a levou síní se uzavírá až kolem věku čtyř měsíců, arteriální kanál už kolem třetího týdne. Je zobrazen bíle. Poté se uzavře žilní vaz Arantius nalevo od dolní duté žíly a stane se žilním vazivem jater. Černé šipky představují směr toku krve v novorozeném srdci. Modrá a červená barva značí okysličení krve. Modrá představuje odkysličenou krev a červená okysličenou. | zdroj: Profimedia

Mezitím nízký tlak v plicním systému odvádí krev z ductus arteriosus, tedy druhé plodové cévy, která umožňovala krvi obcházet plíce. Ductus už není potřebný – začne se zužovat, až se zcela uzavře.

Celý proces okysličení nového organismu pomocí plic trvá pouze několik minut. Projevuje se tím, že novorozenec krátce zrůžoví, než se organismus naučí nejen okysličovat krev, ale také ji rozvádět po celém těle.

A tím je vlastně zázrak zrodu nového života dokončen.

Zdroje:

Nejnovější články