První případ covidu se patrně vyskytl už 17. listopadu 2019

1. 7. 2021 – 19:02 | Člověk | Nedd | Diskuze:

První případ covidu se patrně vyskytl už 17. listopadu 2019
Kolorovaný CT snímek plic postižených pneumonií, která je důsledkem covidu. | zdroj: Profimedia

Covid-19 má podle nových poznatků delší historii a šířil se rychleji, než přiznávají čínští pohlaváři.

První případ nemoci, kterou vyvolává koronavirus SARS-CoV-2, se vyskytl někdy mezi začátkem října a druhou dekádou listopadu 2019 v Číně. Naznačuje to studie Ivana Jariče z Biologického centra české Akademie věd a Davida Robertse a Jeremyho Rossmana z Univerzity v Kentu.

Trojice vědců pomocí matematického modelování dospěla k závěru, že nejpravděpodobnějším datem prvního výskytu nemoci byl 17. listopad 2019, tedy den třicátého výročí československého „sametu“.

První úředně identifikovaný případ nemoci covid v Číně přitom pochází z počátku prosince 2019. Vršící se indicie z mnoha studií však naznačují, že se ve skutečnosti objevil dřív.

S matematikou na covid

Zmínění vědci použili k určení data prvního výskytu covidu matematický model, který původně vyvinuli biologové k nalezení data vyhynutí druhu na základě zaznamenaných pozorování jeho jedinců. Pro svou analýzu obrátili metodu tak, aby určili datum, kdy vznikl covid, a zanesli do modelu údaje o tom, kdy byly zaregistrovány první případy v 203 státech, včetně Česka.

„Odhadujeme, že první případ mimo Čínu se vyskytl v Japonsku 3. ledna 2020, první případ v Evropě se objevil ve Španělsku 12. ledna 2020 a první případ v Severní Americe se objevil ve Spojených státech 16. ledna 2020.“
Ivan Jarić, Biologické centrum Akademie věd

Analýza, jejíž výsledky jsou publikovány v prestižním časopise PLOS Pathogens, ukázala, že první případ nastal v Číně mezi začátkem října a druhou dekádou listopadu 2019. S největší pravděpodobností to ale bylo 17. listopadu. Poté se nákaza celosvětově rozšířila do ledna 2020.

Výsledky studie odpovídají narůstajícím důkazům o tom, že pandemie vznikla dřív a šířila se rychleji, než vyplývá z úředních dokumentů.

Následující animace od Davida Rodgerse ukazuje šíření covidu v průběhu času.

Covid dating animation zdroj: Roberts DL PLOS Pathogens CC/k volnému použití

● Státy označené žlutou barvou – horní hranice 95procentního intervalu spolehlivosti odhadovaného data původu zahrnuje konkrétní datum (pravděpodobnost, že v zemi nastal první případ je vyšší než 5 procent.

● Státy označené oranžově – odhadované datum původu k tomuto datu nastalo (datování původu naznačuje, že se covid v zemi šíří).

● Státy označené červeně – první hlášené případy se k tomuto datu objevily.

● Státy označené šedou barvou – nedostatečné údaje pro datování původu.

V Evropě bylo první Španělsko

Pomocí matematické analýzy vědci zjistili, kdy se patrně covid-19 rozšířil do prvních pěti zemí mimo Čínu a potom na další kontinenty.

„Odhadujeme, že první případ mimo Čínu se vyskytl v Japonsku 3. ledna 2020, první případ v Evropě se objevil ve Španělsku 12. ledna 2020 a první případ v Severní Americe se objevil ve Spojených státech 16. ledna 2020,“ cituje web Biologického centra Akademie věd Ivana Jariče, který prováděl veškeré analýzy.

Podle vědců z Univerzity v Kentu by se jejich metoda mohla používat k tomu, abychom lépe porozuměli šíření dalších infekčních nemocí v budoucnu.

„Metodu, kterou jsme v tomto případě použili, jsem původně vyvinul s kolegou k datování vyhynutí druhů. Tady jsme ji však použili k datování vzniku a šíření covidu-19... Aplikace v oblasti epidemiologie nabízí nové příležitosti pochopit vznik a šíření nemocí, a přitom vyžaduje pouze malé množství údajů,“ poznamenal k použité metodě David Roberts z Univerzity v Kentu.

Zdroje:
PLOS ONE, BC CAS

Nejnovější články