Sluneční paprsky zvyšují touhu po sexu. U mužů i žen

4. 9. 2021 – 18:23 | Člověk | Nedd | Diskuze:

Sluneční paprsky zvyšují touhu po sexu. U mužů i žen
zdroj: Profimedia

Není to jen večer a tma. Nová studie potvrzuje, že k sexuální aktivitě vybízí zejména sluneční paprsky.

Výzkumníci z Telavivské univerzity zjistili, že ultrafialové paprsky slunce zvyšují u lidí (a nejen u nich) vášnivost a touhu po sexu. Jejich studie zveřejněná v magazínu Cell Reports odhalila, že paprsky ovlivňují činnost endokrinního systému, který je za uvolňováním pohlavních hormonů.

Vědci zkoumali účinky ultrafialového záření typu B (UVB) o vlnových délkách od 280 do 315 nanometru v laboratorních podmínkách i v exteriéru. Ve studii tvrdí, že jejich výsledky jsou jednoznačné.

Jak to funguje u zvířat

Biologové už určitý čas ví, že UVB záření ovlivňuje chování, včetně sexuálního – u žen i mužů. Až dosud však nebylo jasné, co za tím je a jak tento jev vlastně funguje. Až izraelští vědci to zjistili.

Výzkumníci zahájili studii na zvířecích modelech. Vystavili zvířata UVB paprskům a účinek byl dramatický: hladiny pohlavních hormonů samic výrazně vzrostly, zvětšily se jim vaječníky a prodloužila se doba říje. Také v samcích se pohlavní hormony aktivovaly. Jak samice, tak samci byli ochotnější zapojit se do pohlavního styku.

Ve druhé části studie výzkumníci zopakovali experiment na zvířecích modelech, kterým tentokrát odstranili z kůže protein p53 aktivující ochrannou pigmentaci proti slunečnímu záření. Tento krok účinek paprsků na sexualitu vynuloval.

Tím se potvrdilo, že příčinou hormonálních, fyziologických i změn i změn v chování bylo UVB záření a také to, že ochranný systém stojí za regulací sexuality.

… a jak u lidí

Další studie zahrnovala 32 lidi, kteří vyplnili dotazníky o svém sexuálním chování a agresivitě. Poté byli vystaveni UVB terapii.

Nato jim výzkumníci měřili hladiny pohlavních hormonů a dotazník vyplňovali znovu. Všichni vykazovali vyšší touhu po romantice a sexu. Bylo to patrné jak z testů, tak z vyššího uvolňování hormonů. Muži rovněž vykazovali nárůst agresivity.

Podobné výsledky měl experiment, v němž byli dobrovolníci požádáni, aby se vyhýbali slunečnímu záření po dobu dvou dnů, a poté se 25 minut intenzivně opalovali. Také v tomto případě krevní testy odhalily, že sluneční záření mělo za následek vyšší uvolňování hormonů ve srovnání s dvěma předcházejícími dny.

Vědci, vedení profesorkou molekulární genetiky Carmit Levyovou, ve studii píší, že nové poznatky chtějí využít při léčbě pacientů s hormonálními poruchami.

Zdroje:
Cell Reports Physical Science

Nejnovější články