Články s tagem: černý mor

Člověk

Tryskové motory letadel zrychlily šíření epidemií padesátkrát

V moderním globálním světě se epidemie šíří tryskovou rychlostí. Nejhorší epidemie, která ve středověku postihla Evropu, postupovala ve srovnání s nynějším koronavirem a jeho variantami pomalu. Byla však nezadržitelná.
Člověk

Zatloukl Justiniánský mor hřebík do rakve antického světa?

Je pokládán za první pandemii. Nový výzkum však dřívější představy o moru v éře císaře Justiniána I. boří.
Člověk

Jakou rychlostí se šířily epidemie, když se ještě nelétalo?

Nejhorší epidemie, která ve středověku postihla Evropu, postupovala ve srovnání s nynějším koronavirem pomalu. Nepoháněly ji tryskové  motory. Byla ale nezadržitelná.
Příroda

Za šíření moru mohly obchodní cesty, ukázala studie

Jen v 15. století měl mor v Evropě na svědomí 50 milionů obětí. Během tří velkých pandemií pak po světě zemřelo více než 200 milionů lidí. Nová studie potvrzuje, že v jeho šíření hrály zásadní roli obchodní cesty. Dostupnost cestování má podíl na šíření moru i v dnešní době, nemoc totiž stále ještě neřekla své poslední slovo.