Covid dělá s mozkem věci, které lékaři nedokážou vysvětlit

11. 11. 2020 – 15:08 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Covid dělá s mozkem věci, které lékaři nedokážou vysvětlit
zdroj: Alina Grubnyak/Unsplash

Covid působí na mozek. U lidí, kteří nemoc prodělali, odhalují mozkové skeny četné abnormality.

Covid-19 je zatím málo probádanou nemocí. Mezi jeho dosud nevysvětlené příznaky se řadí neurologické účinky, které zažívá mnoho pacientů. Náhlá ztráta čichu a chuti byly zaznamenány jako první neobvyklé symptomy. Poté byly popsány také závratě, zmatenost, cévní mozkové příhody, záchvaty, otoky mozku...

Zmatenost, delirium, potíže s řečí

Aruj Raj Antony a Zulfi Haneef, dva profesoři neurologie působící na amerických univerzitách, analyzovali záznamy z 84 studií, které se zabývaly 617 pacienty s covidem. Zaměřili se přitom na data z elektroencefalografie (EEG), tedy z metody záznamu časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou.

Lékaři posuzovali, jak nemoc ovlivňuje chování mozku. Zajímalo je, zda se u těchto pacientů objevila nějaká známka nebo forma mozkového poškození (encefalopatie) .

Z dat vyplynulo, že až dvě třetiny zkoumaných pacientů trpělo nějakou formou zmatenosti, deliria nebo bezvědomí. Třetina pacientů zažila nějaký druh záchvatu a několik pacientů mělo problémy s řečí. U dalších nastala náhlá srdeční zástava, která mohla přerušit tok krve do mozku.

Elektroencefalograf také odhalil abnormality v mozkové aktivitě, včetně vzorců podobných epileptické aktivitě. Ještě častější však bylo zpomalení mozkových vln, které naznačuje větší mozkovou poruchu související se zánětlivou reakcí, jejíž pomocí imunita bojuje s virem. Může to však být také důsledek toho, že při oslabení činnosti srdce a plic v důsledku nemoci se omezí průtok krve do mozku.

Ve studii se píše, že třetina zjištěných abnormalit byla zaznamenána v čelním laloku mozku, který se stará o naše logické uvažování a rozhodování. Tento lalok nám také pomáhá ovládat emoce, řídit chování, soustředit se a učit se.

"Potřebujeme další výzkumy, ale naše poznatky naznačují, na co bychom se měli zaměřit. Ukazuje se, že u mozkových zánětů vyvolaných covidem jsou abnormality čelního laloku obvyklé, proto jsme je navrhli jako biomarkery – indikátory nemoci, které by se daly pomocí EEG sledovat," napsali autoři studie publikované v žurnálu SeizureEuropean Journal of Epilepsy.

Čí mozek je ohrožen?

"Mnoho lidí si myslí, že onemocní, uzdraví se a všechno se vrátí do normálu. Naše zjištění však naznačují, že mohou vzniknout i dlouhodobé zdravotní problémy. To je věc, jíž jsme se obávali již dříve, a nyní nacházíme další indicie, které toto podezření podporují," sdělil ke studii profesor Haneef.

Haneefova a Antonyho studie má pomocí odhalit, u jakých typů pacientů zmíněné problémy nastávají. "Nová zjištění nám říkají, co a kde máme na EEG hledat," řekl Haneef.

Elektroencefalografie by tak mohla napomoci dříve identifikovat lidi, u kterých covid nemusí mít jen plicní projevy.

Zdroje:
European Journal of Epilepsy

Nejnovější články