E-cigarety mohou u mužů způsobit delikátní problém

5. 12. 2021 – 21:18 | Člověk | Nedd | Diskuze:

E-cigarety mohou u mužů způsobit delikátní problém
Vaper při své oblíbené činnosti. | zdroj: Profimedia

Studie naznačila, že vapování může mít neblahý dopad na sexuální kondici mužů.

Elektronické cigarety bývají pokládány za zdravější alternativu klasických cigaret. Při vapování vdechujete aerosol, ve kterém, na rozdíl od kouře v klasických cigaretách, není oxid uhelnatý, dehet a další škodliviny.

V elektronických cigaretách ovšem zůstává návykový nikotin. A s tím také podle všeho souvisí zjištění vědeckého týmu z newyorské Grossmanovy lékařské fakulty a Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru.

Jeho studie publikovaná v odborném časopise American Journal of Preventive Medicine dospěla k závěru, že muži, kteří e-cigarety pravidelně používají – vapují, mají víc než dvojnásobně vyšší pravděpodobnost problémů s erekcí (erektilní dysfunkcí) proti těm jedincům, kteří nevapují.

Vapování není bez rizika

Během výzkumu vztahu mezi vapováním a sexuálním zdravím výzkumníci analyzovali data od více než 13 tisíc mužů starších 20 let. Muži, kteří v dotazníku přiznali každodenní používání elektronických cigaret, 2,2krát častěji hlásili problémy s erekcí ve srovnání s těmi, kteří nikdy nevapovali. A to bez ohledu na jejich další rizikové faktory.

V menším vzorku mužů mladších 65 let s normálním indexem tělesné hmotnosti BMI a bez kardiovaskulárních onemocnění trend přetrvával. U vaperů byla 2,4krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít porovnání s nevapery erektilní dysfunkci.

Z toho vyplývá, že problém s erekcí se netýká jen mužů se zdravotními problémy, ale rovněž zdravých jedinců.

„Vapování se dá pokládat za zdravější alternativu kouření. Můžeme se s ním smířit, ale jen tehdy, pokud pomáhá odchodu od tradičních cigaret. Vždy ovšem bude obsahovat rizika. Také ten, kdo přechází od kouření k vapování by se měl snažit tento nový zvyk omezit,“ cituje magazín Insider vedoucího studie, profesora Omara El Shahawyho.

A co vapující ženy?

Kouření tradičních cigaret je do souvislosti se sexuální dysfunkcí u mužů i žen dáváno dlouho, zejména proto, že stálé vystavení vysokým hladinám nikotinu zhoršuje funkci krevních cév, vysvětluje El Shahawy. Upozorňuje přitom, že mnohé elektronické cigarety mají vysoké koncentrace nikotinu, jejich časté používání tedy může mít obdobné následky jako tradiční cigarety.

El Shahawy doporučuje ve výzkumu pokračovat. Zmíněná studie podle něj ukazuje, že souvislost mezi vapováním a problémy s erekcí je významná, byť její příčina není jednoznačně prokázána. Může být zčásti způsobena třeba i tím, že muži s dysfunkcemi erekce jsou ve stresu, a tak se ho zbavují vapováním. 

Vědci ve studii píší, že příští výzkum by se měl zaměřit také na souvislost mezi užíváním elektronických cigaret a případnými sexuálními dysfunkcemi u žen. 

Zdroje:
Insider, American Journal of Preventive Medicine

Nejnovější články