Mikroplasty poprvé nalezeny v lidské krvi. Je to vážné varování

25. 3. 2022 – 10:03 | Člověk | Nedd | Diskuze:

Mikroplasty poprvé nalezeny v lidské krvi. Je to vážné varování
Ilustrace žíly, kterou protékají červené krvinky. | zdroj: Profimedia

Pro leckoho to může být znepokojivá představa: V našich žilách koluje plastový prach.

Mikroplasty jsou pro civilizaci větší problém, než si leckdo připouští, téměř žádné místo na Zemi už není ušetřeno polymerové mlhy. Mikroplasty nacházíme téměř všude – od nejvyšších hor a nejhlubších oceánů až po naše nejintimnější orgány.

Do těla se dostávají zejména z potravy a nápojů. Některé z částeček se z těla vyloučí na závěr trávicího procesu. Avšak mnohé z nich se dostávají do dalších částí těla a také – do krevního oběhu. Jejich přítomnost tam potvrdila studie publikovaná v odborném magazínu Environment International.

Výzkumníci z amsterdamské Svobodné univerzity detailně analyzovali vzorky krve odebrané 22 zdravým dospělým jedincům a u 17 z nich nalezli plastové částice. Některé vzorky krve byly kontaminovány až třemi druhy plastů.

Mikroplasty je obecné označení pro různorodé úlomky plastů o velikosti od 100 nanometrů až po 5 milimetrů, které se vyskytují ve vodě, v půdě i ve vzduchu jako součást jejich znečištění.

Nejčastěji se na krvinky chytá PET

Polovina vzorků obsahovala polyethylentereftalát, tedy PET, ze kterého se vyrábějí jednorázové láhve na nápoje, fólie nebo textilní vlákna. Ve třetině vzorků se nacházel polystyren, který se používá na balení potravin a dalších výrobků, a čtvrtina jich byla kontaminována polyethylenem, který je základem igelitových tašek.

„Naše studie je průlomová, jako první prokázala, že máme v krvi polymerní částice. Částice kolují po celém těle. A měli bychom se jich obávat. Tím spíš, že podle dřívějších poznatků jejich vlivu jsou vystaveni také malé děti včetně kojenců,“ cituje deník The Guardian toxikologa Dicka Vethaaka z amsterdamské Svobodné univerzity.

Co to znamená pro naše zdraví v dlouhodobém měřítku, není zcela jasné.

Z dřívějších výzkumů ale vyplynulo, že mikroplasty zachycené na membránách červených krvinek mohou snižovat jejich schopnost přenášet kyslík. A studie irských vědců zveřejněné v časopisu Nature ukázala, že miminka krmená z plastových lahví přitom denně spolykají až miliony částeček mikroplastů.

Vědci ze Svobodné univerzity nemohli poskytnout přesné rozdělení velikostí částic kvůli omezením testovacích metod. Dá se však předpokládat, že částice dosahují kolem 700 nanometrů (jeden nanometr je miliardtina metru, tedy 10-9m).

... A bude jich víc

Problém s plasty na planetě narůstá a do roku 2040 se podle studií plastový odpad může až zdvojnásobit.

A poté, co se všechny vyřazené boty, vidličky, cedulky od chleba, volanty a obaly od čokolády rozpadnou, větší koncentrace mikroplastů si může najít cestu do našeho krevního oběhu.

Vědci, kteří vypracovali zmíněnou studii, upozorňují, že bychom měli víc zkoumat zdravotní dopady mikroplastů na lidský organismus. Zatím o nich víme velmi málo. 

Zdroje:
Nature, The Guardian, Environment International

Nejnovější články