Mléčná dráha vznikla dřív, než jsme předpokládali. Brzy po velkém třesku

28. 3. 2022 – 14:05 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Mléčná dráha vznikla dřív, než jsme předpokládali. Brzy po velkém třesku
Radioteleskop s Mléčnou dráhou na pozadí. | zdroj: Profimedia

Je to překvapivé zjištění. Astrovědci získali nové poznatky o stáří jedné části Mléčné dráhy, které zásadně mění naše znalosti o galaxii hostící Sluneční soustavu a naši Zemi.

Nový výzkum ukázal, že „tlustý disk“ Mléčné dráhy se zrodil už před 13 miliardami let, tedy pouhých 0,8 miliardy let po velkém třesku, který je pokládán za vznik vesmíru. V této době se v tlustém disku galaxie začaly rodit hvězdy. Dosud vědci předpokládali, že tento proces nastal o dvě miliardy let později.

Milky_Way_edge-on_view_article Anatomie Mléčné dráhy: Galaktický disk se skládá z tenkého disku (Thin Disc), jehož tloušťka dosahuje několik stovek světelných roků a obsahuje útvary spirálních ramen tvořených jasnými hvězdami, a tlustého disku (Thick Disc). Ten má tloušťku několik tisíc světelných roků. V centru galaxie vidíte výduť (Bulge). Kolem se rozprostírá hvězdné halo (Stellar Halo). | zdroj: ESA

V následujícím období se zárodek Mléčné dráhy srazil s menší galaxií Gaia-Sausage-Enceladus. Kolize vedla ke vzniku dalších hvězd z plynových mračen. Tyto hvězdy dnes tvoří část tenkého disku i okolní halo galaxie.

Studovali čtvrt milionu podobrů

K novým poznatkům dospěl tým vedený Maoshengem Xiangem a Hans-Walterem Rixem z Institutu Maxe Placka pro astronomii v německém Heidelbergu.

Vědci ve své studii, publikované na serveru Nature, vycházeli z dat vesmírného teleskopu Gaia, který provozuje Evropská vesmírná agentura ESA a který vytváří třírozměrnou mapu nejbližšího okolí naší galaxie. Kromě toho použili údaje o chemickém složení hvězd ze spektroskopického teleskopu LAMOST, který stojí v čínské provincii Che-pej.

Astrovědci  měřili metalicitu hvězd, která vyjadřuje, jaký je ve hvězdě obsah těžších prvků vůči obsahu vodíku a helia. Těchto prvků ve vesmíru přibývá, takže hvězdy s vyšší metalicitou jsou mladší a naopak.

Celkem experti studovali stáří 250 000 podobrů, což jsou hvězdy, které přestaly spalovat vodík na helium a stávají se červenými obry – rozpínají své vnější vrstvy a mnohonásobně zvětšují svou velikost. Krátké období „podobří fáze“ hvězdného vývoje umožnilo určit stáří těchto hvězd a sestavit časovou osu formování Mléčné dráhy.

Výsledek je překvapivý a poopravuje naše představy o vzniku Mléčné dráhy.

„Naše výsledky jsou revolucí ve znalostech Mléčné dráhy, poskytují cenné poznatky o tlustém disku naší galaxie, které se týkají jejího zrodu, rychlosti vzniku hvězd a další historie,“ cituje web ESA Maoshenga Xianga.

Zdroje:
Nature, ESA

Nejnovější články