Největší rodokmen odhalil původ všech lidí

29. 12. 2022 – 18:06 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Největší rodokmen odhalil původ všech lidí
Genetika odhaluje místo, odkud pocházíme. | zdroj: Profimedia

Vaši předci pocházejí z různých míst. Vaši praprapra… předci se však rozprchli do světa z jediné oblasti. Vystopovali ji experti z Oxfordu.

Když se vrátíte ve svém rodokmenu dostatečně daleko, zjistíte, že každý pocházíme odjinud. Možná to byla vaše maminka, nebo tatínek, možná to byl vzdálený předek, který žil před stovkami let, ale vždy najdete někoho, kdo v určitém okamžiku opustil místo, kde žil, a vydal se hledat lepší život jinam.

To vše ale neplatí o obyvatelích pouštní oblasti na severovýchodě Súdánu poblíž Nilu. Právě tam byl domov předků všech lidí, kteří dnes obývají planetu, tedy i vašich prapředků.

Vyplynulo to z analýzy obsáhlého souboru genetických dat, na které pracovali odborníci z institutu Big Data Oxfordské univerzity celé roky.

„Rekonstruujeme genomy našich předků a využíváme je k tomu, abychom vytvořili rozsáhlou síť příbuzenských vztahů. Z té potom odvozujeme, kdy a kde tito předkové žili,“ říká o práci svého týmu v magazínu IFL Science genetik Anthony Wilder Wohns z institutu Big Data, který vedl výzkum „globálního“ rodokmenu“.

Proti proudu času

Myšlenka sledovat rodokmeny pomocí analýzy DNA (nukleové kyseliny uchovávající dědičnou informaci) a genomiky (obor genetiky, který se zabývá studiem genomů organismů) není nová. Tato metoda se používá při rozplétání příbuzenských vztahů a je využívána také při vyšetřování vražd.

Pro některé výzkumníky však bylo snem přenést se s ní do celosvětového měřítka. A tento sen uskutečnili.

„V podstatě jsme vytvořili obrovský rodokmen, genealogii celého lidstva,“ cituje IFL Science evolučního genetika Yana Wonga, který je hlavním autorem studie o „globálním rodokmenu“ publikované v časopise Science.

Slovo „obrovský“ je v tomto případě výstižné. S využitím dat z osmi různých databází lidského genomu se vědcům podařilo vytvořit síť téměř 27 milionů předků. Vzorky pocházely nejen od moderních lidí, ale také od dávných lidí, kteří žili po celém světě před tisíci až statisíci lety.

Ke skenování dat při hledání vzorců genetických variací a předvídání, kde se v rodokmenu vyskytují společní předci, vědci použili algoritmy strojového učení. „Snažili jsme se co nejpřesněji modelovat historii, která vytvořila všechny genetické variace, které dnes u lidí nacházíme,“ vysvětluje Wong.

Větve globálního rodinného stromu, který genetici sestavili, zahrnují desítky milionů předků. V jeho základu se rozprostírají kořeny reprezentované osmi starobylými, podrobnými sekvencemi lidského genomu. Tisíce menších útržků slouží k potvrzení jejich místa hluboko v naší minulosti.

Od bakterií po orangutany

Výsledkem je také mapa migrace lidstva v průběhu dějin, zveřejněná v magazínu Science. Avšak výzkumníci ještě neskončili – shromažďují další data a další vzorky genomu. Chtějí genealogickou mapu doplňovat a upřesňovat.

„Naše studie položila základy pro novou generaci sekvenování DNA,“ upozorňuje Yan Wong. „Jak se bude zlepšovat kvalita sekvencí genomů z moderních, ale i starověkých vzorků DNA, budou stromy našich předků ještě přesnější a my budeme nakonec schopni vytvořit jedinou jednotnou mapu, která vysvětlí původ úplně všech lidských genetických variací, které v současnosti pozorujeme,“ předpovídá vědec.

Wilder Wohns podotýká, že jeho tým může výzkum rozšířit.

„I když se tato studie zaměřuje na člověka, metoda je platná pro většinu živých tvorů, od orangutanů až po bakterie. Zvlášť přínosná by mohla být v lékařské genetice, při oddělování skutečných asociací mezi genetickými oblastmi a nemocemi od falešných souvislostí vyplývajících z naší společné historie,“ říká profesor Wohns.

Zdroje:
Science, IFL Science

Nejnovější články