Odhalena kovová koule v jádru Země

24. 2. 2023 – 23:50 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Odhalena kovová koule v jádru Země
Země v částečném řezu, odhalujícím její vrstvy, pluje vesmírem. | zdroj: Profimedia

V nitru naší planety se ukrývá dosud neznámý útvar. Po dvacetiletém pátrání vědci konečně identifikovali skutečné nejvnitřnější jádro Země.  

Nový výzkum útrob Země naznačuje existenci samostatného vnitřního jádra ve vnitřním jádru – pevné kovové koule ve středu naší planety. Její další studium by nám mělo odhalit některé zatím neznámé kapitoly z dávné historie Země.

Zemětřesení odkrývá nitro planety

Jádro naší planety se dělí na dvě části: polotekuté vnější jádro o poloměru 3480 kilometrů, a pevné vnitřní jádro o poloměru 1220 kilometrů. Do učebnic ale už brzy patrně bude dopsáno „nejvnitřnější vnitřní jádro“ (innermost inner core).

Tohle „vnitřní jádro vnitřního jádra“ odhalili geofyzici během výzkumu seismických vln vznikajících při zemětřeseních a putujících nitrem naší planety.

Jeho existenci naznačují data již dvě desetiletí. Nová studie seismologů z Australské národní univerzity v Canbeře staré hypotézy potvrzuje.

Vědci v ní zkoumali vlny zemětřesení, které od epicentra skrz Zemi putovaly na protilehlé místo na povrchu a potom zpátky.

Každé zemětřesení, včetně toho, které nedávno postihlo Turecko a Sýrii, vytváří sérii ozvěn, šířících se jako vlny nitrem Země. Dnes už jsou seismografy, které je měří, rozmístěny po celém světě, takže vědci z těchto vln mohou mapovat složení útrob planety.

profimedia-0322967913 earth layers cz nedd zdroj: Profimedia

Když detektor v Anglii detekuje vlnu z tureckého zemětřesení s menším zpožděním než detektor v Sydney (s přihlédnutím na různou vzdálenost detektorů a slábnutí vlny), můžeme odhadovat, čím musela vlna mezi Tureckem a Austrálií projít – a tak odhadovat, co jí stálo v cestě při průchodu jádrem planety.

Platí, že čím víc zničujících zemětřesení, tím je náš obraz nitra kompletnější, tím víc máme dat.

Sledovali vlny na cestě tam i zpátky

Seismologové Thanh-Son Phạm a Hrvoje Tkalčić přišli přišli na způsob, jak ze záznamů seismických vln vytěžit dosud neznámé údaje o nejvnitřnějším jádru. Popisují ho na webu Australské národní univerzity

Vědci se zabývali seismickými vlnami, které při zemětřesení prochází středem Země. Takové vlny se na protilehlé straně planety odrazí zpátky, což se několikrát opakuje, zatímco slábnou. V dřívějších výzkumech geovědci zpravidla zaznamenali jen jediný odraz. Pham s Tkalčićem jich naměřili pět pro jednotlivé zemětřesení. Zpracovali přitom data ze dvou stovek silných zemětřesení v posledním desetiletí.

profimedia-0757902748 Zemětřesení na Aljašce a odrazy seismických vln procházející nejvnitřnějším jádrem. | zdroj: Profimedia

V datech seismografů odhalili dosud nepozorovaný druh seismologických ozvěn. Jejich analýzou dospěli k závěru, že krystalická struktura uvnitř nejvnitřnější oblasti jádra je odlišná od vnitřního jádra. Tato struktura je podle nich samostatným jádrem ve vnitřním jádru. Tvoří ji kovová koule o průměru 650 kilometrů

„Naše zjištění jsou důsledkem rostoucího objemu digitálních vlnových dat. Snad budou inspirací pro další výzkum stávajících seismických záznamů s cílem odhalit skryté signály, které vrhají světlo na hluboké nitro Země,“ píší autoři ve studii publikované v žurnálu Nature Communications.

Svědectví o prehistorii

Vědci připouštějí, že nejvnitřnější jádro může hrát roli při regulaci rotace zemského jádra, která vytváří kolem Země ochranný štít –magnetosféru.

Autoři studie také předpokládají, že struktura nejvnitřnějšího jádra by mohla být výsledkem zásadní změny během růstu vnitřního jádra v dávné historii Země. Další výzkum tohoto objektu by nám proto mohl prozradit cenné informace o vzniku a vývoji planety.

Zdroje:

Nejnovější články