Sonda nalezla v marsovských kaňonech ohromné zásoby vody

16. 12. 2021 – 18:50 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Sonda nalezla v marsovských kaňonech ohromné zásoby vody
Obrázek jednoho z kaňonů v marsovské oblasti Valles Marineris, kde sonda objevila velká ložiska vody. | zdroj: Profimedia

Valles Marineris je pozoruhodný geologický útvar – největší soustava kaňonů ve sluneční soustavě. Tento marsovský unikát překvapil astronomy novým zjištěním: necelý metr pod jeho povrchem se nachází voda.

Pro osídlení Marsu je klíčová voda. A nejen pro pití. Elektrokatalýzou ji můžete rozložit na kyslík a vodík. Kyslík se využije k dýchání a vodík může sloužit jako palivo.

O veledůležité vodě na povrchu rudé planety lidstvo ví už dávno. Nejprve jsme objevili bílé čepice na marsovských pólech, tvořené ledem. A před několika lety data ze sondy Mars Express naznačila, že voda na Marsu se může nacházet i v jiných oblastech, ale až několik kilometrů pod povrchem.

Nové údaje z evropské sondy Trace Gas Orbiter, která je společným dílem evropské vesmírné agentury ESA a ruského Roskosmosu, však astronomy překvapily – upozornily, že voda se patrně vyskytuje v oblasti marsovského rovníku, a to dokonce blízko povrchu, v menší hloubce než jeden metr.

Překvapení v kaňonu

Astronomové přitom předpokládali, že na rovníku se voda na povrchu, ale i těsně pod ním vyskytovat nemůže. Jednoduše proto, že tam jsou vysoké teploty a nízký atmosférický tlak. Sonda Trace Gas Orbiter, jejímž hlavním úkolem je v atmosféře Marsu hledat stopové prvky (trace gases) života, však v rovníkové soustavě kráterů Valles Marineris těsně pod povrchem zaznamenala vodík.

Sonda identifikovala vodík pomocí jednoho ze svých přístrojů, ruského instrumentu FREND, který pozoruje neutrony vyzářené z povrchu Marsu. To mu umožňuje vidět obsah vodíku v půdě. Z přítomnosti vodíku vědci logicky usuzují na vodu.
  profimedia-0421398951 Mars s oblastí Valles Marineris (ve středu obrázku). Obrázek se skládá ze 102 snímků pořízených sondou Viking Orbiter letící 2500 kilometrů nad povrchem planety. | zdroj: Profimedia

Princip zmíněné metody hledání vody je prostý: Když energetické částice přilétají z vesmíru, narazí do povrchu. Při tom vznikají neutrony. Vlhčí horniny jich vyzáří víc než suché, a tak se dá z množství vyzářených neutronů odvodit, kolik je v hornině vody.

Valles Marineris (také údolí Marineru po americké sondě Mariner 9, která ho objevila) je největší známý systém kaňonů na Marsu, ale i ve sluneční soustavě. Celková délka kaňonů je 4000 kilometrů. Kaňony patrně vznikly kombinací vulkanické činnosti a namáhání povrchových vrstev. Na utváření jejich profilu se mohla podílet i tekoucí voda.

„FREND odhalil rozlehlou oblast s neobvykle velkým množstvím vodíku v kolosálním systému kaňonů Valles Marineris. Pokud je vodík, který vidíme, vázán na molekuly vody, což se dá předpokládat, až čtyřicet procent půdy u povrchu tvoří v této oblasti voda,“ cituje vědecký žurnál Science Alert fyzika Igora Mitrofanova z ruské akademie věd, který se na projektu podílel a vedl studii publikovanou na webu Icarus.

Oblast s vysokým obsahem vodíku se podle vědců rozkládá na ploše přes 40 000 kilometrů čtverečních, což se blíží rozloze českých krajů.

„Tento objev je skvělým prvním krokem, ale potřebujeme další data, abychom přesně zjistili, v jaké formě se voda nachází,“ řekl Håkan Svedhem z ESA, jeden ze spoluautorů studie.

Přistaneme tam?

Ze studie nicméně vyplývá, že voda na dně kráterů bude mít nejspíš podobu ledu zachyceného v horninách, obdobně jako permafrost na Zemi. Je však záhadou, proč se tato zmrzlá voda nevypaří. Tlakové a teplotní podmínky na rovníku Marsu by měly vzniku takových zásob vody zabránit.

Je možné, že voda je doplňována z nějakého podzemního zásobníku. Její existenci může napomáhat úhel a orientace strmých svahů.

Nový objev dělá z kaňonů ve Valles Marineris perspektivní místo pro přistání astronautů. Podívejte se na snímky ze sond a na počítačové kresby i modely úžasné oblasti rudé planety.

Zdroje:
Science Alert, ESA, Icarus

Nejnovější články