Úspěšní muži mají víc testosteronu. Ale proč?

9. 8. 2021 – 23:30 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Úspěšní muži mají víc testosteronu. Ale proč?
zdroj: Profimedia

Nový výzkum dospěl k překvapivému poznatku o souvislostech hladiny pohlavního hormonu a společenského i pracovního postavení mužů.

Vysoká hladina testosteronu u mužů nevede k pracovním a sportovním úspěchům. To je výsledek obsáhlé studie, která vyvrací zažité předpoklady.

Někdejší výzkumy odhalily u úspěšných mužů – manažerů s větším počtem podřízených a vyšší mzdou – vyšší hladinu testosteronu. Z toho se vyvozoval závěr, že tento hormon je předpokladem úspěšné kariéry mužů.

Nová studie ale dospěla k tomu, že se zaměňovala příčina s následkem. Testosteron je pro mužské tělo prospěšný, nedá se však pokládat za předpoklad úspěšné kariéry.

Slepice, nebo vejce?

Nová studie týmu doktorky Amandy Hughesové z Bristolské univerzity, zveřejněná v magazínu Science, zjistila, že vyšší společenské postavení vede ke zvyšování hladiny testosteronu u mužů. Ukázala to analýza genů od víc než 300 tisíc lidí, kteří byli zapsáni do databáze UK Biobank.

Vědce zajímaly geny, které zvyšují šanci na vyšší hladinu testosteronu. Když je odhalili, zkoumali, jak si nositelé těchto genů vedou ve společenském i profesním životě – jaký mají příjem, vzdělání, zaměstnání, jaké je jejich zdraví.

Stejně jako ve starších studiích, data potvrdila, že muži s vyšší hladinou testosteronu mají lepší společenské postavení, žijí v lepších čtvrtích a mají vyšší šance na zdravější život.

Jenže data také ukázala, že podmínkou pro úspěch mužů nejsou geny, které stojí za vyšší produkcí testosteronu.

„Nezjistili jsme žádný vliv genetických variant souvisejících s testosteronem na socioekonomickou pozici, zdraví nebo riskování,“ píše ve studii Amanga Hughesová.

Z toho se dá usuzovat, že věci se mají naopak: Testosteron nevede k vyšší společenské či pracovní pozici, ale naopak lepší společenská nebo pracovní pozice vede k vyššímu vylučování tohoto hormonu.

Vítězové a poražení

„Zásadní vliv na cirkulaci testosteronu mohou mít socioekonomické okolnosti,“ píše ve studii Amanga Hughesová a připomíná, že při sportovních utkáních stoupá hladina testosteronu u vítězů, zatímco u poražených klesá.

Součástí analyzovaných dat ale nebyly jen geny mužů, ale také geny žen. U těch naopak studie ukázala, že vyšší hladina testosteronu je spojena s nižším společenským postavením.

Zdroje:

Nejnovější články