Voda přilétala na Zemi v meteoritech

18. 1. 2021 – 11:32 | Vesmír | Ladislav Loukota | Diskuze:

Voda přilétala na Zemi v meteoritech
Kresba mladé Země s Měsícem bombardované meteority před zhruba čtyřmi miliardami let. | zdroj: Profimedia

Voda je pro život na Zemi nezbytná. Přesto naše znalosti o tom, jak se tady objevila, nejsou kompletní. Kamínek do mozaiky poznatků o historii vody na Zemi teď zasadil výzkum meteoritů. 

Meteority z počátku Sluneční soustavy mohly přivážet vodu na Zemi. Naznačuje to nová studie týmu, který vedl geochemik Simon Turner z Macquarieovy univerzity v Sydney. Pokud se její výsledek potvrdí, změní se pohled na historii vody na planetě.

Do loňského roku převažující teorie o "dovozu vody" tvrdily, že ji na naši planetu dopravovaly spíš komety – tělesa s nápadnými ohony pokládaná za přerostlé sněhové koule. Nyní se však hromadí indicie, že také kamenné meteority – chondrity – dopadající na Zemi kdysi obsahovaly kapalnou vodu. A nejspíš ji měly už před 4,5 miliardami let, kdy se formovala Země a další planety Sluneční soustavy.

Teče voda, teče

Chondrity vznikly z prachu mlhoviny, z níž se zformovala celá naše soustava. Mnohé se během věků spojily v planety. A mnohé osaměle poletují v meziplanetárním prostoru dodnes.

Autoři studie, která byla publikována v žurnálu Scientific Reports, zkoumali fragmenty chondritických meteoritů nalezené v Kalifornii, Austrálii a v Rusku. Pátrali po tekuté vodě kdysi zakleté do meteoritů pomocí izotopů uranu a thoria. Zjišťovali, zda jsou izotopy obou prvků, které se ve vodě pohybují rozdílnou rychlostí, vůči sobě posunuté.

"Pokud by na těchto tělesech byl led a kdyby existoval důvod, proč se led roztavil a pohyboval během posledních milionů let, měli byste očekávat rozdílné chování uranu a thoria," řekl Simon Turner webu Gizmodo.

Jinými slovy, když kapalina proudí, ať už na vesmírné hornině nebo podél koryta řeky, posouvá izotopy a zanechává krátkodobý záznam o toku. Kombinace dat z obou izotopů ukázala, že to tak bylo. Voda v chondritech vskutku tekla.

Pro vědce bylo překvapením, že data ukázala na nedávná období, během nichž byla voda v meteoritech v tekutém skupenství. U jednoho vzorku tekla ještě před několika stovkami tisíc let, což je proti 4,5 miliardám let věku Sluneční soustavy doslova před chvílí.

Země se narodila mokrá

Tekutá voda byla při vzniku Sluneční soustavy i jejím formování běžná. Přítomna byla i na mladé Zemi, ale i na jiných planetách. Vznikala přirozeně během formování těles vlivem zahušťování zárodečné kosmické polévky.

zdroj: YouTube

Zmíněná studie ale ukazuje, že část vody mohly na Zemi dopravit také dopadající chondritické meterority, kterými byla mladá Země doslova bombardována. Tyto meteority přitom měly složení, z něhož vznikala i Země.

Nové poznatky můžeme získat ze studia vesmírných těles, které nedopadly na Zemi, ale přivezly je netknuté atmosférou kosmické sondy.  V prosinci přistálo na Zemi pouzdro japonské sondy, která obsahuje zrnka z asteroidu Ryugu. V roce 2023 k nám dorazí vzorky z planetky Bennu. Jejich analýza může významně upřesnit naše představy o vzniku Sluneční soustavy a o tom, odkud se vzala voda.

Zdroje:

Nejnovější články