Záhadná temná energie se rodí v černých dírách, tvrdí převratná teorie

17. 2. 2023 – 10:00 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Záhadná temná energie se rodí v černých dírách, tvrdí převratná teorie
Počítačová ilustrace superhmotné černé díry. | zdroj: Profimedia

Vědci vysvětlují jednu z největších záhad fyziky: Kde se ve vesmíru bere všechna temná energie? Odpověď na tuto otázku nalezli v růstu superhmotných černých děr.

Tým vědců ve dvou nových studiích zveřejněných v časopisech The Astrophysical Journal a The Astrophysical Journal Letters překládá indicie, ze kterých vyplývá, že zdrojem tajemné temné energie jsou superhmotné černé díry v centru galaxií. Temná energie podle nich není rozptýlena v časoprostoru, ale v černých dírách zůstává.

Studiem vývoje superhmotných černých děr v průběhu devíti miliard let tým zjistil, že růst těchto gargantuovských monster odpovídá množství temné energie ve vesmíru. 

Na stopě tajemné energie

Náš vesmír se zrodil Velkým třeskem před 13,7 miliardy let. Energie z této exploze prostoru a času způsobila, že se rychle rozpínal a všechny galaxie se od sebe vzdalovaly. Vědci ale předpokládali, že rozpínání se bude postupně zpomalovat důsledkem gravitace na všechna tělesa ve vesmíru.

Superhmotné černé díry se nacházejí v centrech galaxií. Mají hmotnosti mezi 105 a 1010 hmotnosti Slunce. Vznikají, když velké hvězdy vyčerpají své palivo a zhroutí se do sebe.

Mysleli si to až do konce 90. let minulého století, kdy astronomové v Hubbleově vesmírném teleskopu objevili cosi zvláštního. Pozorování vzdálených explodujících hvězd jim ukázala, že v minulosti se vesmír rozpínal pomaleji než dnes.

Tak jsme zjistili, že rozpínání vesmíru se nezpomaluje, ale naopak zrychluje. Co za tím vězí? Temná energie, která působí proti gravitaci a která je našimi přístroji nezaznamenatelná.

Dosud ale nikdo věrohodně nevysvětlil, odkud tato energie pochází.

Nyní se to možná podařilo 17 astrofyzikům z devíti zemí, kteří studovali růst černých děr. Ve studiích, které koordinovala Havajská univerzita, vědci pozorovali superhmotné černé díry v centrech galaxií a zjišťovali, jak nabývají na hmotnosti v průběhu miliard let.

Baryonová hmota, která tvoří nám známý svět, zabírá 5 procent všeho ve vesmíru. Dalších 27 procent tvoří temná hmota, stínový protějšek běžné hmoty, který nevyzařuje, neodráží ani nepohlcuje světlo. Většinu vesmíru, 68 procent, zabírá temná energie.

Překvapení v datech

Černé díry se mohou zvětšovat dvěma základními způsoby: pohlcováním materiálu, třeba hvězd, anebo splynutím s jinou černou dírou. Jenže tyto dva jevy k vysvětlení jejich růstu nestačily.

Astrofyzici mimo jiné sledovali černé díry v mrtvých eliptických galaxiích, kde se nerodí hvězdy. V jejich středu zůstalo málo materiálu, avšak černé díry tam přesto rostly a těžkly. Za devět miliard let vyrostly víc, než by odpovídalo pohlcenému materiálu nebo spojení s jinými černými dírami.

Vědci tento růst vysvětlují vakuovou energií. To je energie, která vzniká z hmoty stlačené do bodu, ve kterém ještě platí Einstenovy vzorce pro relativitu. Měření podle nich prokázala shodu mezi velikostí vesmíru a hmotností černých děr. Naměřené množství temné energie ve vesmíru proto podle nich lze vysvětlit i vakuovou energií černých děr.

Výsledky, ke kterým vědci ve studiích dospěli, podle jejich výkladu znamenají, že k vysvětlení temné energie nemusíme do známého modelu vesmíru přidávat nic nového. Z modelů černých děr je proto možné odstranit singularity, body s nekonečnou hustotou, které nemají definované rozměry a u nichž naše fyzika selhává.

 „Začali jsme studovat, jak černé díry rostou, a přitom jsme nejspíš nalezli odpověď na jeden z největších problémů současné kosmologie.“             Dave Clements, astrofyzik

Spoluautor obou studií Dave Clements, astrofyzik z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London), k jejich výsledkům magazínu Science Alert řekl: „Překvapilo nás to. Začali jsme studovat, jak černé díry rostou, a přitom jsme nejspíš nalezli odpověď na jeden z největších problémů současné kosmologie.“

Vědci si uvědomují, že i jiné studie nabízejí vysvětlení zdroje temné energie. Počítají však s novými, dosud nerozpoznanými částicemi nebo jevy. Autoři nových studií však nalezli elegantní řešení, které naznačuje, že temnou energií jsou vlastně černé díry.

K ověření a potvrzení těchto závěrů však budou nutná další pozorování vesmíru.

Zdroje:
Science Alert, The Astrophysical Journal, The Astrophysical Journal Letters

Nejnovější články