Ze středu Mléčné dráhy vycházejí nevysvětlitelné signály. Jejich zdroj je neznámý

9. 9. 2021 – 23:55 | Vesmír | Nedd | Diskuze:

Ze středu Mléčné dráhy vycházejí nevysvětlitelné signály. Jejich zdroj je neznámý
Teleskopy zaměřené na centrální oblast naší galaxie, Mléčné dráhy. | zdroj: Profimedia

Poblíž jádra naší galaxie – Mléčné dráhy – je patrně objekt, který astronomové dosud neznají a který neumí popsat. Vysílá podivné signály.

Zdroj signálů poprvé zachytili v dubnu 2019. Nazvali ho ASKAP J173608.2-321635 podle australského pole radioteleskopů Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), konstruovaného pro sledování radiových signálů ze vzdáleného vesmíru.

Objekt ASKAP J173608.2-321635 se nachází u středu naší galaxie a má tak divné vlastnosti, že ho astronomové nemohou identifikovat. Jeho radiový podpis se nedá přiřadit k žádnému ze známých těles ve vesmíru.

Cosi, co zatím neznáme

„ASKAP J173608.2-321635 je zdrojem vysoce polarizovaného a proměnlivého radiového zdroje umístěného poblíž galaktického centra … Může představovat zástupce nové třídy těles,“ píše se ve zprávě skupiny astrovědců vedené Zitengem Wangem z Univerzity v Sydney publikované ve vědeckém časopisu arXiv.

Objekt vysílá signály po několik týdnů. Potom se zase na měsíce odmlčí.

Radioteleskopy ASKAP zaznamenaly signály zmíněného objektu třináctkrát od dubna 2019 do srpna 2020. Při dalších pokusech potvrdit jeho existenci pomocí radioteleskopů po celém světě se však signál zachytit nepodařilo. Až začátkem tohoto roku ho zaznamenaly v Austrálii a Jižní Africe.

Astronomové hledali vysvětlení signálů vylučovací metodou. Postupně přitom vyloučili, co se dalo.

Podaří se to vysvětlit?

Existuje několik typů hvězd, o nichž je známo, že mají proměnlivé vlnové délky radiových signálů. Anebo sobě blízké dvojhvězdy, které se navzájem zastiňují. Jenže podivný zdroj signálu nebyl zaznamenán v rentgenových či infračervených vlnových délkách. Taková vysvětlení tedy nepřipadají do úvahy.

Neznámý signál nemůže vycházet ani z pulsaru – neutronové hvězdy, která vysílá radiové signály s přestávkami, protože její signály se opakují periodicky po několika hodinách. Názorně to ukazuje animace Univerzity v Sydney.

Dál vědci vyloučili záblesky gama záření, supernovy...

Co tedy zbývá? Jediným způsobem, jak s jistotou poznat, z jakého zdroje takové signály pocházejí, je studovat je delší dobu, anebo jich najít jich víc a podrobně je prozkoumat. Právě o to se tým australských astronomů teď bude pokoušet.

Zdroje:
arXiv

Nejnovější články