Existuje gen homosexuality? Vědci ho marně hledají

13. 7. 2022 – 19:25 | Člověk | Nedd | Diskuze:

Existuje gen homosexuality? Vědci ho marně hledají
Jejich geny si padly do oka. | zdroj: Profimedia

Téměř všechny studie zaměřené na výzkum lidské sexuality se shodují, že pohlavní orientaci z podstatné části určují geny. Žádnému vědeckému týmu se ale dosud nepodařilo objevit „gen homosexuality“.

Mezinárodní vědecký tým díky novým molekulárně-biologickým metodám a rozsáhlým lékařským databázím nahlédl pod pokličku homosexuality.

Za vším hledej genetiku…

Genetický základ pohlavní orientace je složitý, ovlivňuje jej mnoho genových variant. Různí lidé s jinou, než heterosexuální orientací se přitom mezi sebou výrazně liší. Pojmy jako homosexuál či bisexuál jsou spíše našimi umělými výtvory než přirozenými kategoriemi.

Co se dá už brát za téměř jisté, je genetický základ pohlavní preference. Upozornily na něj i studie na dvojčatech. Podle nich budou častěji sdílet pohlavní orientaci jednovaječní než dvojvaječní sourozenci.

Žádné ze studií se ale dosud nepodařilo s větší dávkou statistické podpory odhalit nějakou genovou variantu ovlivňující naše preference. Na vině byl patrně příliš malý počet účastníků těchto studií.

Platí přitom (s určitou dávkou zjednodušení), že čím více genů ovlivňuje nějaký znak a čím komplikovanější vztahy lidé mezi sebou mají, tím víc vzorků musíme studovat, abychom tyto geny (přesněji genové varianty) odhalili.

Právě tuto překážku se do jisté míry podařilo překonat mezinárodnímu vědeckému týmu, který o svých výsledcích referoval ve vědeckém časopisu Science.

Díky rozvoji molekulárně-biologických metod a souvisejících databází dnes mají vědci přístup ke stovkám tisíc záznamů lidského genomu. Nemálo z nich přitom doprovází i dotazníky, které zpravidla zahrnují také otázky na pohlavní preference lidí s přečtenou DNA.

Ve svém projektu genetici vycházeli z britské databáze UK Biobank sdružující více než půl milionu záznamů z databází americké služby 23andMe a několika menších amerických a švédských projektů shrnujících tisíce lidských genomů.

Kolik genů za tím vězí?

Výzkumníci potvrdili velkou roli dědičných faktorů v určení sexuální orientace. Dědičnost pohlavních preferencí se podle nich pohybuje okolo 32 procent.

Badatelům se také podařilo identifikovat několik genových variant, které jsou častěji zastoupené u lidí s jinou než výhradně heterosexuální orientací. Dvě z identifikovaných variant jsou spojené s neheterosexuálním chováním u mužů i u žen, další dvě jsou typické jen pro muže a jedna pro ženy.

Z toho, ale i dalších dat vyplývá, že genetický základ jiných než výlučně heterosexuálních preferencí se mezi muži a ženami liší. Zatímco shoda v genetickém základu běžných tělesných znaků se u obou pohlaví blíží jedné, sexuální preference vykazují korelaci 0,63.

Ani tak ale nalezené "neheterosexuální" genové varianty nevysvětlovaly víc než 8 až 25 procent různorodosti v pohlavních preferencích mezi lidmi. Jinými slovy, neodhalených genů, které mají vliv na sexuální preference, budou přinejmenším desítky. Bude mezi nimi takový, který by se dal označit za klíčový? Kdoví.

Je nicméně patrné, že podobně jako většinu lidských znaků i sexuální orientaci určuje mnoho genů a faktorů vnějšího prostředí, které se ve svých vlivech doplňují.

Zdroje:

Nejnovější články