Přikládáme pod kotel: Rok 2020 byl nejteplejší v Evropě i ve světě

8. 1. 2021 – 15:40 | Příroda | Pavel Jégl | Diskuze:

Přikládáme pod kotel: Rok 2020 byl nejteplejší v Evropě i ve světě
zdroj: Profimedia

Aktuální výsledky měření teplot ukazují, že loňský rok zasadil další kámen do mozaiky globálního oteplování.

Evropská agentura pro průzkum Země Copernicus v pátek zveřejnila data, která ukazují, že stoupá teplota zemského povrchu i koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší.

Ze srovnání měření pomocí přístrojů v pozemních stanicích, na satelitech, v balonech a letadlech se záznamy měření sahajícími až do roku 1950 vyplynula tato fakta a čísla: 

● V globálním měřítku se rok 2020 svou teplotou vyrovnal dosud nejteplejšímu roku 2016.

C3S_PR_Jan2021_Fig3_t2m_time_series_era5_others_global_ext_annual x zdroj: Copernicus ● Celosvětově byl loňský rok o 0,6 °C teplejší než průměr z let 1981 až 2010 a přibližně o 1,25 °C nad úrovní z předindustriálního období 1850 až 1900.

● Dekáda 2011 až 2020 byla nejteplejší a šest posledních let představuje šest nejteplejších let v dlouhodobých záznamech.

● Největší roční plusová odchylka teploty od průměru v letech 1981 až 2010 byla loni naměřena v Arktidě a na severní Sibiří, což dokládá následující obrázek. Dosáhla 6 °C.

C3S_PR_Jan2021_Fig1_12month_anomaly_Global_ea_2t_202001-202012 x zdroj: Copernicus

●  Evropa zaznamenala nejteplejší rok za dobu měření. Rok 2020 byl o 1,6 ° C nad referenčním obdobím 1981-2010 a o 0,4 °C nad rokem 2019, který byl dosud nejteplejším. (V Česku z dat hydrometeorologického ústavu vyplývá, že loňský rok byl pátým nejteplejším od roku 1961.)

Satelitní měření globálních atmosférických koncentrací COv ovzduší ukazují, že:

● Koncentrace CO2 v roce 2020 dosáhla 413 ppm (částic na milion).

● Jeho množství v ovzduších vzrostlo o 2,3 ± 0,4 ppm.

C3S_PR_Jan2021_Fig4_ts4_XCO2_C3SCCI_CAMSNRT_20210104_v1 x zdroj: Copernicus

Rostoucí koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře zesiluje skleníkový efekt. To znamená, že se méně tepla (infračerveného záření) ze slunečního svitu odrazí zpět do vesmíru a více tepla zůstane na Zemi.

Množství CO2 v ovzduší roste od počátku průmyslové revoluce v 19. století. Na současném zvyšování koncentrace tohoto plynu v ovzduší se podílí 96 procenty spotřeba fosilních paliv a čtyřmi procenty výroba cementu a hoření plynu.

"Není překvapivé, že poslední desetiletí je nejteplejší v našich záznamech. Je to další varovný signál, že ambiciózní opatření, které vedou ke snižování skleníkových plynů jsou ještě naléhavější,“ řekl k novým datům ředitel agentury Copernicus Carlo Buontempo.

Zdroje:
BBC, Copernicus

Nejnovější články