Test rovnováhy může předpovědět, jak blízko jste smrti

22. 6. 2022 – 18:33 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Test rovnováhy může předpovědět, jak blízko jste smrti
Tato žena by před sebou měla mít ještě dlouhý život. | zdroj: Profimedia

Nedokážete stát aspoň deset sekund na jedné noze? Pak vás od kremace může dělit kratší čas, než si myslíte.

Poslední desítky let života bývají provázeny tělesnými problémy. Sil ubývá, kondice jde dolů a mozek je často zamlžen. A k tomu, zpravidla po padesátce, ztrácíme rovnováhu.

Lékaři se při vyšetření seniorů o rovnováhu zpravidla zajímají. Mají k tomu důvod: Pády jsou u této kategorie hlavní příčinou úmrtí zaviněných zraněními.

Nová studie publikovaná v časopisu British Journal of Sports Medicine však upozorňuje, že rovnováze by lékaři měli věnovat pozornost i z jiného důvodu: Ztráta rovnováhy je tím, co signalizuje, že se blížíme ke konci života.

Třikrát a dost!

Výzkumníci studovali jedince mezi padesáti a sedmdesáti lety. Zajímali se, zda dokážou stát na levé nebo pravé noze po dobu alespoň desíti sekund se zvednutým chodidlem zastrčeným za stojnou nohou, a přitom držet paže podél těla.

Každý z účastníků testu měl tři pokusy.

Z 1 702 dobrovolníků, kteří testy v období od roku 2009 do konce roku 2020 podstoupili, nedokázalo udržet rovnováhu v žádném ze tří pokusů 350 jedinců, což je téměř pětina. Pravděpodobnost, že se to účastníkům testů nepodaří, byla zhruba dvakrát vyšší po pěti letech, o které zestárli.

Zdravotní stav účastníků studie lékaři bedlivě sledovali. Zjistili přitom, že úmrtnost mezi těmi, kteří nedokázali udržet rovnováhu byla výrazně vyšší.

Během 12 let zemřelo 4,5 procenta těch, kteří dokázali úspěšně stát na jedné noze zmíněných deset sekund, a více než 17 procent těch, kteří to nedokázali. Příčiny úmrtí se v obou skupinách příliš nelišily, převládaly nemoci jako rakovina, kardiovaskulární choroby, anebo covid-19. 

To znamená, že ti, kteří neudrželi rovnováhu, byli v horší kondici, ve větší míře trpěli onemocněními koronárních tepen, vysokým tlakem nebo cukrovkou.

Když vědci vzali v potaz pohlaví a věk, dostali výsledek: Neschopnost stát na jedné noze bez opory po dobu deseti sekund signalizuje, že pravděpodobnost smrti v příštích deseti letech je u člověka o 84 procent vyšší.

S rovnováhou žijete déle

Proč? Na tuto otázku studie odpověď nedala. Vědci zkoumali pouze pravděpodobnostní vztah mezi rovnováhou a smrtí.

„Naše zjištění naznačují, že desetisekundový stoj na jedné noze je praktický nástroj, který může být použit v běžné klinické praxi k identifikaci jedinců středního a vyššího věku s vysokým rizikem brzkého úmrtí,“ cituje magazín Science Alert kardiologa Setora Kunutsora z lékařské fakulty univerzity v anglickém Bristolu, který studii vedl.

Zdroje:
Science Alert, British Journal of Sports Medicine

Nejnovější články